Header image

Duminica a VIII-a după Cincizecime – a înmulțirii pâinilor și a peștilor

În Duminica a VIII-a după Cincizecime (a înmulțirii pâinilor și a peștilor), Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu soborul de preoți și diaconi, în Catedrala Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron a Mănăstirii  Ciuflea.

În cuvântul de învățătură rostit Părintele Arhimandrit Nicolae a explicat învăţăturile ce reies din textul evanghelic şi a vorbit despre filantropia sau opera de caritate a Bisericii, ce își are rădăcina în iubirea lui Dumnezeu arătată față de oameni în Iisus Hristos. Toată opera socială a Bisericii izvorăște din Sfânta Liturghie. Toată filantropia creștină sau iubirea față de oameni izvorăște din întâlnirea creștinilor cu Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor.

Cele cinci pâini aduse de cineva la întâlnirea cu Hristos au devenit simbolul pâinilor aduse la biserică pentru Proscomidie, adică pregătirea Sfintei Liturghii. Ele mai simbolizează și cele cinci pâini pe care preotul le binecuvântează împreună cu grâul, untdelemnul și vinul la slujba numită ‘Litie’ care se săvârșește în cadrul Vecerniei Mari pentru a cere lui Dumnezeu să își reverse binecuvântarea Sa peste rodul de grâu, vin și untdelemn în parohia sau mănăstirea respectivă, în țara de care aparține și în toată lumea.

Din această Evanghelie învățăm noi că darul mic pe care îl aducem la biserică devine bucurie pentru toți oamenii care se hrănesc din darurile lui Dumnezeu. Rostul acestui mic dar adus la biserică este să ne arate cât de mult valorează mulțimea darurilor pe care Dumnezeu ni le dăruiește când recolta este bună, când roadele pământului devin îmbelșugate.

În deplină împăcare sufletească şi dragoste pentru Hristos, au fost înălțate și rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile cele cereşti, mila şi îndurarea Bunului şi Dreptului Dumnezeu.

La final toţi creştinii prezenţi s-au închinat la chivotele cu sfinte moaşte păstrate cu multă evlavie de obștea Mănăstirii Ciuflea.

Nici de data aceasta credincioșii nu au rămas fără de binecuvântarea Părintelui Nicolae, primind şi îndemnuri duhovnicești spre fapte bune şi de folos sufletului.