Header image

Duminică după Cincizecime a Tuturor Sfinților. Lăsatul secului pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

În Duminica Tuturor Sfinţilor, numeroși credincioși s-au adunat în curtea Mănăstirii Ciuflea, pentru a se bucura de o Sfântă și Dumnezeiască Liturghie praznicală închinată în mod deosebit tuturor sfinților Bisericii.

„Duminica I după Cincizecime a fost rânduită de Biserica noastră pomenirii Tuturor Sfinţilor, care din veac au bineplăcut lui Dumnezeu. De aceea, duminica aceasta se numeşte Duminica tuturor Sfinţilor.

Părinţii Răsăriteni, inspiraţi de Duhul Sfânt, au fixat această sărbătoare închinată Tuturor Sfinţilor în prima duminică după Rusalii pentru că Pogorârea Duhului Sfânt a avut ca scop tocmai sfinţirea şi îndumnezeirea sau înfierea prin har a oamenilor. Dumnezeu Tatăl lucrează mântuirea prin Fiul Său întrupat şi prin Duhul Sfânt. De aceea, noi vedem pe sfinţii lui Dumnezeu ca pe roadele lucrării Duhului Sfânt în istorie.

Astfel, dacă Duminica Pogorârii Duhului Sfânt este sărbătoarea întemeierii Bisericii, ca instituţie dumnezeiască şi omenească în acelaşi timp, care se află în călătorie către Împărăţia lui Dumnezeu, în Duminica Tuturor Sfinţilor, sărbătorim Biserica cea din ceruri, cea care a încheiat călătoria şi s-a alăturat drepţilor, care din veac au bineplăcut lui Dumnezeu şi trăiesc în Împărăţia cea neînserată în lumina cea veşnică a Preasfintei Treimi.

Slujba de astăzi ne încredinţează pe fiecare dintre noi, oricât de păcătoşi am fi, că avem posibilitatea de a ne număra într-o zi cu sfinţii. În Vechiul Testament, în cartea Levitic, Dumnezeu ne îndeamnă „Fiţi desăvârşiţi precum Eu sunt desăvârşit”, iar epistolele Sfântului Apostol Pavel dedicate unor comunităţi încep prin cuvintele „Sfinţilor din Tesalonic…” sau „Sfinţilor din Corint…” pentru că primii creştini duceau cu adevărat o viaţă sfântă, o viaţă mărturisitoare.

De aceea, atunci când am fost îndemnaţi să fim desăvârşiţi şi atunci când am fost chemaţi să fim sfinţi, nu ni s-a cerut un lucru imposibil, ci un lucru care stă la îndemâna noastră”, sunt câteva dintre cuvintele rostite astăzi la predică de Duhovnicul Mănăstirii Ciuflea.

Duminica aceasta, creștinii ortodocși au lăsat sec pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.