Header image

Mesaj de felicitare adresat Părintelui Arhimandirt Nicolae (Roşca) cu prilejul prăznuirii protectorului ceresc

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

Astăzi, când toată suflarea dreptmăritoare îi dă cinstirea cuvenită Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Vă aducem sincerele noastre felicitări cu prilejul celebrării protectorului ceresc.

Înălţând rugăciunile noastre către Cer, nădăjduim că şi de acum înainte, Sfântul Nicolae va mijloci în faţa Mântuitorului Hristos, pentru a Vă ţine sănătos şi înţelept, duhovnic şi bun povăţuitor pentru obştea noastră, precum şi pentru toţi cei care Vă sunt fii şi fiice duhovniceşti.

Fie ca Bunul şi Dreptul Dumnezeu, prin rugăciunile bineplăcutului Său Sfânt Ierarh Nicolae, să Vă dăruiască cu toate bunătăţile cele nepieritoare spre a slăvi cu râvnă şi dragoste pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh, iar noi Vă asigurăm şi în continuare de ascultarea şi preţuirea pe care vi le purtăm.

Cu smerenie şi dragoste întru Hristos,

Slujitorii și obştea monahală a Sfintei Mănăstiri Ciuflea