Header image

Taina Sf. Maslu de obște. Denia celor 12 Evanghelii

Joi, 26 aprilie, după Sf. Liturghie la Sfânta Mănăstire Ciuflea a fost săvârșită Taina Sf. Maslu de obște.

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnicul-administrator al Mănăstirii, dimpreună cu clericii sfântului așezământ au înălțat rugăciuni Împăratului Ceresc pentru tămăduirea bolilor trupești și sufletești.

De mai bine de două milenii, Biserica Ortodoxă a pus la dispoziţia credincioşilor foarte multe mijloace prin care omul să îşi trăiască viaţa în mod corect, sănătos, liniştit, ferit de necazuri şi lipsuri materiale şi spirituale, ca mai apoi, să poată câştiga mântuirea.

Taina Sfântului Maslu – a şaptea Taină a Bisericii, ajută la vindecări de tot felul, atât trupeşti cât şi sufleteşti. Cu puterea rugăciunilor săvârşite de preoţi şi prin ungerea cu untdelemnul sfinţit în cadrul acestei sfinte slujbe, multe şi nebănuite sunt tămăduirile pe care oamenii le primesc. Au fost vindecate boli foarte grave, boli incurabile la care medicii nu mai dădeau nicio şansă de ameliorare, cu atât mai puţin de vindecare, dar bolnavii au venit cu inima deschisă la Taina Sfântului Maslu, s-au rugat, au crezut şi s-au vindecat.

Chiar și în Mănăstirea noastră „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, Ciuflea” – au fost cazuri de boli în formă avansată care s-au tămăduit. După ce s-au însănătoşit oamenii au venit şi au mărturisit minunea vindecării prin Sfântul Maslu. Însuşi Mântuitorul a trimis pe sfiinţii apostoli la propovăduire şi le-a zis: „Celor ce vor crede, aceste semne vor urma: în numele Meu, demoni vor izgoni, peste cei bolnavi îsi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi”, (Marcu XVI, 17—18). Sfinţii apostoli L-au asculata şi au practicat Taina Sfântului Maslu chiar de la prima lor propovăduire : „Si scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau”, (Marcu VI, 13).

De aici vedem cât de puternică este rugăciunea rostită în cadrul acestei sfinte taine dacă este însoţită de credinţă. Celor care participă la Taina Sfântului Maslu le sunt iertate păcatele pe care le-a făcut şi pe care a uitat să le mărturisească la Taina Sfintei Spovedanii. De la aceştia sunt îndepărtate toate relele, blestemele, farmecele, toate apăsările şi durerile ce tulbură liniştea sufletului şi a trupului.

Taina Sfântului Maslu se face în biserică, cu excepţia situaţiilor în care cel bolnav nu se poate ridica din pat şi atunci merge preotul la el acasă sau la spital şi îi citeşte la căpătâi. Prin rugăciuni şi prin ungerea trupului cu untdelemn sfinţit, creştinul se împărtăşeşte cu Harul lui Dumnezeu. Rugăciunea este rostită de şapte ori şi ungerea trupului cu untdelemn tot de atâtea ori se face.

Sfântul Apostol Iacob spune că cel bolnav „să cheme preoţii Bisericii” să se roage pentru el, nu doar un singur preot, de aceea la rugăciunea rostită de şapte ori şi ungerea trupului cu untdelemn de şapte ori participă cel puţin doi preoţi, dar pot participa chiar şi şapte preoţi.

Puterea acestei rugăciuni este nemărginită, chiar Sfântul Apostol Iacov spune că se iartă păcatele şi se vindecă sufletul şi trupul: “Rugaciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica şi, de va fi făcut păcate, se vor ierta lui”. (Iacob 5, 15)

Creștinii prezenți la Taina Sf. Maslu au avut posibilitatea să se închine la sfintele moaște păstrate cu sfințenie de obștea monahală de la Ciuflea.

 * * *

În Joia Mare, Sfinții Părinți, care au rânduit pe toate bine, urmând predaniilor dumnezeieștilor Apostoli și Sfintelor Evanghelii, ne-au predat să prăznuim patru lucruri: sfânta spălare a picioarelor, Cina cea de taină, adică predarea înfricoșatelor Taine, rugăciunea mai presus de fire și vânzarea Domnului.

Din seara zilei de Joi şi pe tot parcursul zilei de Vineri se face pomenire Sfintelor Patimi ale Domnului, pe care Mântuitorul Hristos Le-a primit de bunăvoie pentru întreaga lume. Se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de către tâlharul recunoscător, care a fost răstignit împreună cu El.

La Mănăstirea Ciuflea, cele 12 Evanghelii au fost citite de Duhovnicul Mănăstirii Arhimandritul Nicolae (Roșca) şi de ceilalţi preoţii slujitori ai Mănăstirii, textul Sfintelor Evanghelii relatând Patimile, judecata nedreaptă, răstignirea pe cruce, moartea şi îngroparea Mântuitorului Iisus Hristos.

La această slujbă au participat numeroși credincioși, care prin ascultarea celor douăsprezece pericope evanghelice s-au făcut părtași patimilor Mântuitorul Hristos, însoțindu-l tainic în suferința Sa cea pentru noi.

În cuvântul de învăţătură Arhim. Nicolae a vorbit despre momentele mântuitoare la care suntem chemați să participăm în cea mai dramatică zi din istoria mântuirii neamului omenesc, îndemnând credincioșii ca prin rugăciune și post aspru, în ziua de mâine, să conștientizeze însemnătatea și unicitatea jertfei Mântuitorului Iisus Hristos.

La finalul slujbei, Duhovnicul Mănăstirii Ciuflea a binecuvântat credincioșii, urându-le totodată, să urmeze Domnului nostru Hristos în suferințe și în necazuri, prin post și rugăciune, pentru ca răstigniți și îngropați tainic cu Hristos, să înviem și noi din moartea cea sufletească și să ne arătăm părtași Vieții celei veșnice.