Header image

A doua sâmbătă a Postului Mare

În sâmbăta a doua din Postul Mare, continuând urcușul duhovnicesc spre Înviere, facem pomenirea tuturor celor din veac adormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri dreptmăritori creştini ortodocși.

Această zi a fost marcată în mod deosebit la Sfânta Mănăstire Ciuflea printr-un serviciu divin oficiat de Duhovnicul Mănăstirii, PC arhim. Nicolae (Roșca), la care au participat mulțime de credincioşi, care au venit cu credinţă şi evlavie la Dumnezeu, Mântuitorul şi nădejdea noastră, pentru a-și mărturisi păcatele și a primi vindecare prin împărtășirea cu Sfintele și Dumnezeieștile Taine.

După încheierea Sfintei Liturghii, a fost săvârșită Panihida Mare pentru odihna și iertarea păcatelor celor adormiți.

Mâine, în duminica a doua a Postului Mare, prăznuim pe Sfântul luminii necreate – Marele Ierarh Grigorie Palama. Cu acest prilej la Sfânta Mănăstire Ciuflea se vor săvârși două Sfinte Litrughii, prima începând cu ora 6.00 în biserica de iarnă „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” și a doua începând cu ora 8.30 în catedrala „Sf. M. Mc. Teodor Tiron”.

 ***

Și în acest post la Mănăstirea Ciuflea, va fi săvârşită slujba Pasiei (Acatistul Sfintelor Patimi), în a doua, a treia, a patra şi a cincia duminică din Postul Mare, cu începere de la ora 17.00.

Pasiile sunt oficiate de patru ori pe an (după numărul evangheliştilor): în serile din a doua, a treia, a patra şi a cincia duminică (sau vineri) din Postul Mare. După cum reiese şi din denumire, în timpul acestor slujbe sunt rememorate Patimile Mântuitorului, citindu-se textele evanghelice referitoare la aceste evenimente. Conform tradiţiei, în timpul citirii Evangheliei, credincioşii stau cu lumânări aprinse în mâini.