Header image

Prezentare

Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Chișinău, cunoscută colocvial ca Mănăstirea Ciuflea, este o mănăstire de călugărițe din Republica Moldova.

În epoca sovietică, o bună perioadă de timp (începutul anilor ’60 – sfârșitul anilor ’80 ai sec. al XX-lea) biserica Ciuflea a fost una din puținele biserici din țară în care s-au oficiat slujbele.

Mănăstirea constituie un monument de arhitectură de importanță națională, fiind introdusă în ″Registrul monumentelor de istorie și cultură a municipiului Chișinău″, la inițiativa Academiei de Științe a Moldovei.

Până în prezent, pe lânga catedrala mănăstirii, a fost finalizată construcția blocului social-administrativ al mănăstirii, care cuprinde: biserica de iarnă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”; chiliile pentru călugărițe și ascultătoare; Muzeul de Artă Bisericească; bucătăria; trapeza; veșmântăria; prescurăria și celelalte încăperi, necesare vieții și activității monahicești.