Header image

Adormirea Maicii Domnului – Maica Domnului este Pururea rugătoare

Duminica a X-a după Cincizecime (a vindecării lunaticului), a coincis în acest an cu – Adormirea Maicii Domnului, ultimul praznic împărătesc din anul bisericesc, sărbătoare pregătită printr-un post strict închinat Preasfintei Năsăcătoare de Dumnezeu.

Credincioșii veniți în număr foarte mare, s-au putut bucura de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată, cu acest prilej, de către Arhimandritul Nicolae (Roșca), Duhovnic-administrator al Mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învătătură adresat celor prezenţi, Arhimandritul Nicolae a vorbit despre istoria praznicului de astăzi şi despre cinstea deosebită de care s-a învrednicit Maica Domnului, ocrotitoarea şi rugătoarea neîncetată a noastră către Dumnezeu.

Maica Domnului este Pururea rugătoare. De aceea, se spune că «întru adormire lumea nu ai părăsit şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre». Ea este mult milostivă, este mamă duioasă, este iubire cu smerenie pentru cei pe care  nu-i mai iubeşte nimeni. Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor pentru că a fost mamă care a dat naştere unui Fiu, este ocrotitoarea a copiilor, a părinţilor, dar pentru că a rămas Pururea Fecioară este ocrotitoarea fecioarelor, a maicilor, a călugărilor. Iar pentru că Fiul ei este Preotul veşnic, Marele Arhiereu, este şi ocrotitoarea arhiereilor, a preoţilor, a diaconilor. De asemenea, este ocrotitoarea săracilor, a celor bolnavi, a celor deznădăjduiţi şi ocrotitoarea celor care se află în necazuri, în multe încercări.

Ne rugăm Maicii Domnului să păzească Biserica lui Hristos, să păzească toate familiile, pe toţi slujitorii Bisericii şi să ajute pe tot omul neajutorat. Să ne ajute să simţim bucuria pe care ea a simţit-o când îngerul i-a spus «Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei» (Luca 1, 28).

La final, Părintele Duhovnic Nicolae i-a felicitat pe toţi cei care poartă numele Maria sau derivate ale acestuia.

Tuturor celor care poartă numele de Maria şi derivate le dorim «Ani mulţi cu sănătate», să fie ocrotiţi de Maica Domnului pe calea mântuirii şi să fie milostivi şi buni ca Maica Domnului.