Header image

Adresarea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova către clerul şi poporul drept-măritor

Preacuvioşi şi preacucernici părinţi,

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori,

Cu durere în suflet şi profundă indignare, am aflat, că unii dintre preoții și monahii Mitropoliei Moldovei, au publicat în mass-media un comunicat, potrivit căruia, nu-l vor mai pomeni la slujbe pe arhiereul locului.

După lucrările Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, care s-a desfășurat în perioada 2-3 februarie 2016, lucrările Sinaxei Pan-ortodoxe a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe de la Chambésy (Elveţia) și întâlnirea dintre Patriarhul Kiril și Papa Francisc, «nepomenitorii» au declarat că se opresc din pomenirea conducătorului Bisericii, văzând în acțiunile sale fapte ale ecumenismului și trădarea credinței ortodoxe.

Prin această declarație ei s-au poziționat practic mai presus decât Soborul Arhieresc, care, fiind condus de duhul apostolic „Harul Duhului Sfânt pe noi ne-a adunat …” (Troparul Cincizecimii), a aprobat acțiunile delegației BORu  la Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe. Prin neîncrederea lor față  de Soborul Arhieresc, precum și ambițiile personale, „apărătorii” Ortodoxiei se distanţează de la unitatea Sfintei Biserici Ortodoxe.

Menţionăm că la lucrările Sinaxei Pan-ortodoxe de la Chambesy delegația Bisericii Ortodoxe Ruse, în frunte cu Patriarhul Kiril, a izbutit să excludă din discuţii subiectele ce vizează smintirea conştiinţei credincioşilor, care ar duce spre confuzie şi  divergențe în Bisericile locale.

Printre aceste subiecte se menţionează: reforma calendarului bisericesc, modificări în canoanele ce prevăd instituţia căsătoriei, ş.a.

Sanctitatea Sa, Patriarhul Kiril a insistat ca lucrările sinaxei și a viitorului Sinod să fie foarte transparente și deschise pentru toți creștinii  pentru a nu produce confuzii, provocări, abateri de la norma canonică.

La Soborul Arhieresc ce avut loc la  Moscova în luna februarie a anului curent, Patriarhul le-a prezentat arhiereilor deciziile şi a elucidat mersul lucrărilor Sinaxei Pan-ortodoxe. Documentul final al Soborului Arhieresc a exprimat sprijinul său pentru activitatea delegației BORu la Chambesy. „Membrii Soborului Arhieresc mărturisesc, că în forma lor actuală, proiectele de documente ale Sfântului și Marelui Sinod nu încălcă puritatea credinței ortodoxe și nu se abat de la tradiția canonică a Bisericii” (p.3).

Învinuirile aduse de către „nepomenitori” Patriarhului privind trădarea Ortodoxiei, prin întâlnirea cu Papa Francisc la Havana, sunt total nefondate. Nu au existat încălcări de ordin dogmatic sau canonic la această întâlnire.

Spre întristarea noastră, în mediul bisericesc s-au găsit asemenea „râvnitori”, care prin fricile lor au provocat schismă și divergență în unitatea Trupul lui Hristos. Fără să ia în seamă glasul Bisericii și „râvnind puritatea”, au smintit sufletele credincioșilor și au semănat  „frică, unde nu era frică”. (Ps.13: 5).

Preacucernicilor părinți, iubiţi păstoriţi,

Cu dragoste în Iisus Hristos Domnul nostru, venim către voi cu îndemnul de a tempera emoţiile care v-au îndepărtat de Biserică şi v-au determinat nepomenirea arhiereilor voștri:  Reveniți în sânul  Bisericii-Mame, nu pășiți pe calea schismei, nu vă pierdeți sufletele.

Vă încredinţăm că nu există nici un motiv pentru îngrijorările voastre.

Cerem binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra voastră, să vă îngrădească cu înţelepciune şi credem că în continuare vom mărturisi adevărul credinței noastre ortodoxe  cu „o singură gură şi o singură inimă”, „ca toţi să fie una”. (In 17:21)

Cu dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove

+  SAVA, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari

+ ANATOLIE, Episcop  de Cahul și Comrat

+ PETRU, Episcop  de Ungheni și Nisporeni

+ MARCHEL, Episcop  de Bălți și Fălești

+ NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni

IOAN, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove