Header image

Arhimandritul Nicolae (Roșca), duhovnicul-administrator al Mănăstirii Ciuflea își sărbătorește ocrotitorul ceresc

„Tot așa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să îl preamărească pe Tatăl vostru din ceruri” (Matei 5, 3-16).

Părinte duhovnic,

Preacuvioase Părinte Nicolae,

În mila Sa cea nemăsurată, Dumnezeu ne copleşeşte în fiece zi cu mulţimea darurilor Sale. Între acestea, cel mai de seamă dar pe care l-am primit este cel al vieţii, al chemării noastre de la nefiinţă la fiinţă spre a ne bucura de viaţa Sa cea dumnezeiască.

Cu prilejul prăznuirii ocrotitorului ceresc al Preacuvioșiei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi bucurii dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastoral-misionară şi culturală pe care o desfăşuraţi spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii.

În zi de sărbătoare, ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă țină sănătos, râvnitor, smerit și ascultător în continuarea faptelor celor bineplăcute și preamăririi Domnului.

Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichii, făcătorul de minuni, să mijlocească înaintea Preablândului Păstor, Domnul nostru Iisus Hristos pentru Preacuvioșia Voastră, să vă ocrotească întru mulți și binecuvântați ani pentru ca și de acum înainte să ne povățuiți și să realizați lucruri mărețe spre Slava Preasfintei Treimi.

Cu dragoste întru Hristos-Domnul și gânduri alese,
preoții slujitori, obștea monahală, fiii duhovnicești și enoriașii mănăstirii.