Header image

Arhimandritul Nicolae (Roșca), duhovnicul mănăstirii Ciuflea, la 27 ani de la hirotonia în treapta de diacon

Preacuvioase Părinte,

Cu ocazia împlinirii a 27 ani de la hirotonia în treapta de diacon, dorim, în numele clericilor și a obștei monahale a sfintei mănăstiri Ciuflea, să Vă transmitem cele mai sincere urări de sănătate și putere duhovnicească spre a putea duce mai departe, cu același spor, ascultările încredințate.

Căutând la acești 27 de ani și la mulțimea de împliniri pe care Dumnezeu le-a lucrat în persoana Preacuvioșiei Voastre, Îi aducem mulțumire pentru toate și Îl rugăm să Vă dăruiască, și pentru mai departe, sănătate, putere și mult har, întru împlinirea slujirii la care V-a chemat.

Vă mulțumim, încă o dată, pentru toată grija pe care o arătați pentru sfânta noastră mănăstire și pentru dragostea părintească.

Încredințându-Vă încă o dată de toată recunoștința și prețuirea pe care clericii și obștea mănăstirii Ciuflea Vi le poartă, Vă urăm să trăiți

 ÎNTRU MULȚI ȘI MÂNTUITORI ANI!

Cu multă prețuire, clericii și obștea monahală a sfintei mănăstiri Ciuflea,