Header image

Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine! – Sărbătoarea Bunei Vestiri a Maicii Domnului

Astăzi este începutul mântui­rii noastre şi arătarea Tainei ce­lei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dum­nezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine! Tropar glasul 4

Joi, 7 aprilie 2023, de praznicul Bunei Vestiri, Preacuviosul părinte arhimandrit Nicolae (Roșca), duhovnicul-administrator al Sfintei Mănăstiri Ciuflea din capitală, a săvârșit Sfânta și dumnezeiasca Liturghie împreună cu clericii slujitori în catedrala „Sf. M. Mc. Teodor Tiron”.

„Buna Vestire este o sărbătoare a Maicii Domnului fiindcă Arhanghelul Gavriil a binevestit Maicii Domnului că va naşte pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, iar faptul că această sărbătoare este începutul mântuirii noastre ca începutul zămislirii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel veşnic ca Om din Fecioara Maria face ca sărbătoarea să fie şi Sărbătoare Împărătească a Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, ea este Sărbătoarea Întrupării Domnului sau Sărbătoarea înomenirii lui Dumnezeu Cel veşnic prin care Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu Se face Om pentru mântuirea oamenilor”, a explicat arhimandritul Nicolae.

Această zi a Bunei Vestiri este şi o binecuvântare pentru familie, pentru toţi părinţii care dau naştere copiilor, dar şi pentru cei care nu au copii, însă ajută familiile nevoiaşe care au mulţi copii. Deci, noi vedem că Buna Vestire este binecuvântare pentru întreaga Biserică: pentru familie, pentru copii, pentru părinţi, dar şi pentru maicile şi părinţii duhovniceşti care se află în mănăstiri pentru că ei dau naştere prin rugăciune, prin împărtăşirea cu sfintele taine, prin smerita ascultare lui Hristos Care Se naşte prin virtuţi în sufletul nostru.

La final, credincioşii de toate vârstele, s-au împărtăşit cu Sfintele Taine – Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos, au participat la un Te-deum de sănătate și mulțmire lui Dumnezeu după care, arhimandritul Nicolae a fost felicitat de către soborul slujitor cu prilejul aniversării a 10 ani din ziua primirii cinului monahal.