Header image

„Cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat”

Duminică, 25 septembrie 2016, după Sfînta Liturghie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a botezat la mănăstirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” din Chișinău, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, pe pruncul Alexandru, fiul domnului Anatol Rusu, ctitor al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei și al Episcopiei de Edineț și Briceni.

Prea Sfinția Sa a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a mai făcut parte Arhimandritul Nicolae (Roșca), duhovnicul mănăstirii și Ieromonahul Petroniu de la Chilia „Sf. Gheorghe” din Muntele Athos.

Cu prilejul altoirii noului vlăstastar în Via Domnului, Ierarhul a adresat părinților și nașilor cordiale felicitări, urîndu-le ca această mlădiță să aducă roade vrednice duhovnicești, astfel încît să fie păstrată pentru a se împărtăși de fericirea veșnică în Împărăția cea Cerească.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni