Header image

Direcţionează 2% din impozitul pe venit pentru Sfânta Mănăstire Ciuflea și construcția Catedralei-Memorial „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din incinta Ministerului Apărării

Spre atenția Preoților Militari din cadrul Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în MAI, Ministerul Apărării şi Organele de Drept și a tuturor binecredincioșilor creștini care doresc să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către Mănăstrirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” Ciuflea și construcția Catedralei-Memorial „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din incinta Ministerului Apărării.

Persoanele care doresc să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către Mănăstrirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” Ciuflea și construcția Catedralei-Memorial „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din incinta Ministerului Apărării, trebuie să completeze și să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit (denumit și Formularul CET15)

La sectiunea M2 se indică codul fiscal al instituției. Acesta este: 40340012

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Formular CET15) se prezintă Organului Fiscal și poate fi depusă: personal, prin poștă, online (cu aplicarea semnăturii electronice).

Vă mulțumim!