Header image

Direcţionează 2% din impozitul pe venit, către Catedrala-memorial în cinstea Binecredincioșului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt

Spre atenția Preoților Militari din cadrul Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în MAI, Ministerul Apărării şi Organele de Drept și a tuturor binecredincioșilor creștini care doresc să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către Catedrala-memorial în cinstea Binecredincioșului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, șos. Hîncești 84, Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Persoanele care doresc să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către Catedrala-memorial în cinstea Binecredincioșului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, trebuie să completeze și să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit (denumit și Formularul CET15)

La sectiunea M2 se indică codul fiscal al instituției. Acesta este: 40340012

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Formular CET15) se prezintă Organului Fiscal și poate fi depusă: personal, prin poștă, online (cu aplicarea semnăturii electronice).

Vă mulțumim!