Header image

Doamne Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta Ta, şi o desăvârşeşte pe ea – Duminica a XIII-a după Cincizecime

În Duminica a XIII-a după Cincizecime, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu soborul de preoți și diaconi, la Mănăstirea Ciuflea.

Serviciul divin a fost oficiat în prezența credincioșilor care s-au rugat și au mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace și binecuvântare cerească.

În cuvântul de învățătură, PC Nicolae a explicat pericopa evanghelică a zilei – Pilda lucrătorilor viei (Matei 21, 33-44)

Chemarea de a fi lucrător în via Domnului pentru a duce la împlinire planul de mântuire a oamenilor, este un privilegiu a spus Părintele Nicolae. Însă, a adăugat acesta, dacă nu răspunzi chemării sau preferinţei lui Dumnezeu pentru tine, El cheamă la slujire pe alţii mai vrednici decât tine, cheamă lucrători cinstiţi şi smeriţi, lucrători harnici şi buni, care nu au viclenie şi lăcomie în suflet.

Acest lucru se întâmplă, pentru că planul Lui trebuie să se împlinească întocmai, întrucât iubirea Lui milostivă pentru întreaga umanitate este mai tare decât răutatea demonilor şi a oamenilor. 

Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba unui Tedeum în care s-a cerut mijlocirea și ocrotirea Dumnezeului Ceresc.

***

În Biserica Ortodoxă astăzi, 6/19 septembrie, se prăznuiește minunea pe care Sfântul Arhanghel Mihail, Mare Voievod al puterilor cerești, a săvârșit-o în cetatea Colose.

„Îndrăznește și nu te teme! Scoală-te și vino la mine aici și vei vedea puterea lui Dumnezeu în apele acelea.” Și sculându-se fericitul Arhip s-a apropiat cu frică de arhanghelul puterilor cerești și a stat de-a stânga, după porunca lui, și a văzut un stâlp de foc de la pământ până la cer. Iar când s-au apropiat apele, și-a ridicat arhanghelul dreapta sa și a însemnat cu semnul crucii peste fața apelor, zicând: „Să stați acolo!”.