Header image

Două Sfinte Liturghii de Nașterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, la Mănăstirea Ciuflea

În ziua acestei mari sărbători a Nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, două Sfinte Liturghii au fost săvârşite la Mănăstirea Ciuflea.

Prima Sfântă Liturghie nocturnă, a avut loc la miezul nopții, în altarul mic al Catedralei „Sf. Mare Mucenic Teodor Trifon”. Cea de-a doua Liturghie a fost săvârșită de Preacuviosul Părinte Nicolae (Roșca), Duhovnicul-administrator al sfintei mănăstiri Ciuflea, în dimineața zilei de 7 ianuarie.

La această mare sărbătoare, Biserica a rânduit să se citească Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, cap. 2, vs. 1-12.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Evangheliei, Arhimadritul Nicolae a spus că „Dumnezeu Se face om pentru ca pe om să-l ridice la viaţa şi slava veşnică cerească.

„Naşterea Domnului arată libertatea Domnului Dumnezeu de a Se face om, libertatea Creatorului de a deveni şi creatură, libertatea Făcătorului cerului şi pământului de a deveni făptură între cer şi pământ. Această smerenie a lui Dumnezeu care devine om are însă un rost. Dumnezeu Se face om pentru ca pe om să-l ridice la viaţa şi slava veşnică cerească. El coboară pe pământ, chiar în interiorul pământului, în peşteră, ca să ridice pe pământeni la viaţa cerească veşnică. Deci, coborârea Lui este începutul înălţării noastre. El Se face muritor ca pe oamenii muritori din cauza păcatului să-i facă nemuritori.

Rostul înomenirii Lui este îndumnezeirea noastră prin har. Hristos Domnul cel veşnic, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, coboară în lume nu doar pentru a ne dărui iertare de păcate, ci şi pentru a ne înfia, a ne dărui calitatea de fii ai lui Dumnezeu înfiaţi în Fiul Său cel veşnic Care S-a făcut om prin iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor”, a explicat Părintele Arhimandrit Nicolae.

Părintele Nicolae a mai accentuat faptul că Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos ne arată că suntem cu toţii chemaţi să sfinţim viaţa noastră prin rugăciune şi prin toate activităţile noastre pe care le facem cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

Credincioşii prezenţi au primit din partea Părintelui Nicolae Pastorla Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir de Nașterea Domnului şi câte o iconiţă reprezentând Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos.