Header image

Duhovnicul-administrator al mănăstirii Ciuflea, Arhim. Nicolae (Roșca) a participat la slujba praznicală oficiată la Taraclia

Vineri, 6 mai, în ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la biserica cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe din orașul Taraclia.

Alături de Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova s-au rugat Preasfințitul Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, secretarul mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, duhovnicul-administrator al mănăstirii Ciuflea din Chișinău, Arhim. Nicolae (Roșca), mai mulți protopopi și clerici din cadrul Eparhiei de Sud, precum și oaspeți veniți la hramul orașului Taraclia tocmai din Bulgaria.

La slujba praznicală au fost prezenți și numeroși credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale, ce s-au rugat împreună cu arhierii și slujitorii sfântului lăcaș, cerând de la Mântuitorul Hristos pace, liniște și ocrotire cerească.

În evlavia poporului nostru, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cinstit ca fiind un apărător, un vindecător de boli și un ajutător în vreme de necaz, de încercare și de suferință. Sfântul este grabnic ajutător tuturor celor care doresc să fie buni ostaşi ai lui Hristos.

În cuvântul predicatorial, Vlădica Vladimir a îndemnat creştinii să lupte pentru credinţă, avându-l drept exemplu pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. De asemenea, Întâistătătorul a vorbit despre personalitatea Sfântului arătând, că marele mucenic pe care Biserica Ortodoxă îl cinsteşte astăzi a primit o educaţie aleasă şi a fost un om vrednic, cu multe virtuţi morale deosebite pe care le-au inspirat mama sa şi credinţa în Hristos.

Spre finalul serviciului divin, a fost înconjurat sfântul lăcaș cu citirea Evangheliilor, iar mai apoi s-a săvârșit un Tedeum de mulțumire, după care, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a adresat Preasfințitului Episcop Anatolie un cuvânt de felicitare, cu prilejul celebrării sfinților ocrotitori – Sf. Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință și Sfântul Mucenic Anatolie Stratilat. Înaltpreasfinția Sa i-a urat omagiatului ca și de acum încolo, încă mulți ani, să fie stâlp de nădejde al Bisericii Ortodoxe din Moldova și să păstorească cu înțelepciune turma ce i-a fost încredințată.

În semn de amintire a rugăciunii comune de astăzi, credincioșii au primit în dar din partea Mitropolitului, cărțulii de rugăciune și iconițe, spre binecuvântare și întărire duhovnicească.

Sursa: www.mitropolia.md