Header image

Duminica a IV-a după Paşti, a Vindecării slăbănogului de la Vitezda

În Duminica IV-a dupa Paşti, (a Vindecării slăbănogului de la Vitezda), la Catedrala cu hramul Sf. M. Mc. Teodor Tiron din cadrul complexului-monahal Ciuflea, PC Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnicul Mănăstirii a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Duminica de astăzi se numeşte Duminica Slăbănogului. Sfânta Evanghelie ne vorbeşte despre Scăldătoarea Oilor numită Vitezda, a cărei apă vindeca pe bolnavul care intra în ea, îndată după ce un înger al Domnului se pogora şi o tulbura.

Aici stătea un paralitic care, de 38 de ani, aştepta să fie ajutat să intre în apa vindecătoare.

Iisus Hristos apare şi-i redă sănătatea întreagă, poruncindu-i să-şi ridice patul suferinţelor îndelungate şi să se întoarcă la casa sa.

Domnul ne caută şi pe noi şi ne găseşte într-o altă Vitezdă, în sfânta biserică, în locaşul de închinare, unde El Însuşi ne atinge cu iubirea Sa, ne dă apa tămăduitoare a cuvântului Evangheliei, a harului Sfintelor Taine.

În calitate de creştini, avem datoria să cercetăm biserica spre a ne închina lui Dumnezeu şi a primi binecuvântările Sale: milă, iertare de păcate, ajutor în necazuri şi nevoi, pace şi bucurie. Mântuitorul nostru ne promite: „Dacă doi dintre voi se vor învoi în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri” (Mt. 18, 19).

Recunoscători pentru toate câte le primim aici, să zicem cu psalmistul: „Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului… . Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda” (Ps. 83, 1-5). Amin.”

În continuare, Părintele Nicolae s-a rugat împreună cu slujitorii Mănăstirii, pentru mila şi îndurarea Domnului în această perioadă deloc ușoară, prin care trece omenirea.

La finele slujbei, Duhovnicul Mănăstirii Ciuflea a mulțumit credincioșilor pentru participarea la Sfânta Liturghie, îndemnând întreaga suflare la o viață cucernică în dragoste față de aproapele și de cei mai necăjiți ca noi.