Header image

Duminica a treia din Postul Mare (a sfintei Cruci)

27 martie 2022, în Duminica a III-a din Postul Mare (a Sfintei Cruci), Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnicul-administrator al Sfintei Mănăstiri Ciuflea, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” a Mănăstirii având coliturghisitori pe clericii Sf. lăcaș.

La Slujbă au fost înălțate rugăciuni speciale pentru pace în lume, pentru că aceasta este una din datoriile principale ale creștinului de a se ruga unii pentru alţii.

A treia duminică a Postului Mare, închinată Sfintei Cruci e cea de la jumătatea postului, deoarece noi înşine trebuie să ne răstignim acestei lumi pentru a putea împlini porunca lui Hristos (Marcu 8, 34). Crucea Sa e cea care dă sens celorlalte cruci şi are putere mântuitoare, aşa cum cununa Sa de spini dă sens tuturor cununilor sfinţilor mucenici.

Înainte de Duminica Sfintei Cruci, Biserica ne îndeamnă la introspecţie. Începând cu această duminică, atenţia se concentrează asupra tainei suferinţei lui Hristos, patimilor şi morţii Sale.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Arhimandritul Nicolae a vorbit despre semnificaţia Sfintei Cruci în Biserica Ortodoxă, precum şi despre rolul duhovnicesc al Crucii în viaţa fiecărui creştin, chemat să urmeze Mântuitorului Hristos pe calea ce duce de la moarte la Înviere.

Evanghelia de astăzi ne cheamă prin cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos să-L urmăm pe El şi să urmăm Crucea Lui: «Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia Crucea şi să-Mi urmeze Mie!». Suferinţa a intrat în lume în urma păcatului, iar Mântuitorul Iisus Hristos a asumat-o pentru a o transfigura, transformând-o într-un simbol al iubirii de Dumnezeu şi de semeni.

Hristos ne ia pe Crucea Lui pentru a ne duce mai departe și mai sus. Prin credință nu facem decât să ne atașăm de această Cruce pentru a fi purtați de Hristos prin ea spre noaptea Învierii, noaptea mântuirii noastre.

După Liturghie, a fost oficiat un Te-deum de sănătate și mulțmire lui Dumnezeu.

În seara zilei, începând cu ora 17:00 va fi săvârşită slujba Pasiei (Acatistul Sfintelor Patimi).

Textul evangheliei în Duminica a III‑a din post (a Sfintei Cruci)

(Marcu 8, 34‑38; 9, 1)

„Zis‑a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑şi ia crucea şi să‑Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să‑şi scape viaţa şi‑o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi‑o va mântui. Căci ce‑i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă‑şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere”.