Header image

Duminica a V-a din Sfântul și Marele Post (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca)

Ceea ce erai mai înainte plină de tot felul de desfrânări astăzi te-ai arătat mireasă a lui Hristos, prin pocăinţă urmând vieţii îngereşti şi cu arma Crucii pierzi pe demoni. Pentru aceasta te-ai arătat mireasă Împărăţiei Cerului, Preacuvioasă Maică Marie, Preacinstită. Condac glasul 3

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 02 aprilie 2023, în Duminica a V-a din Sfântul și Marele Post, Duminică închinată Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca.

Cu acest prilej la Sfânta Mănăstire Ciuflea au fost săvârșite două Sfinte Litrughii, prima începând cu ora 6.00 în biserica de iarnă „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” și a doua începând cu ora 8.30 în catedrala „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron”.

După oficierea Sfintei Liturghii, Preacuviosul părinte arhimandrit Nicolae (Roșca), duhovnicul-administrator al Sfintei Mănăstiri, a ținut un cuvânt de învățătură privind viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, cea care este și exemplu demn de urmat pentru întoarcerea noastră la Dumnezeu prin pocăință.

Astăzi, în Duminica a cincea, Biserica a rânduit să o prăznuim pe Sfânta Maria Egipteanca, privind la viața ei, să urmăm și noi calea pocăinței, că fără aceasta degeaba trăim; ne cheltuim și viața în zadar, ne pierdem și sufletul.

Această cuvioasă a fost în tinerețe o mare păcătoasă. Dar ajungând la Mormântul Domnului nu putea să intre în biserică pentru păcatele ei cele cumplite. Atunci, venindu-și în fire a început să plângă cu amar pentru păcatele sale și după ce s-a închinat, s-a făcut pustnică în pustiul Iordanului. Acolo s-a nevoit singură 47 de ani, răbdând grele ispite, foame, gânduri, frig și lupte de la diavoli. La urmă, fiind descoperită de cuviosul Zosima, un sihastru sfânt, acesta a spovedit-o, a împărtășit-o cu Sfintele Taine și, după încă un an, a aflat-o adormită în Domnul și a înmormântat-o acolo.

Biserica oferă prin Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca o icoană a pocăinţei şi a sfinţeniei şi ne îndeamnă ca în timpul ce a mai rămas până la slăvita şi marea sărbătoare a Învierii Domnului să ne pocăim, să dorim mult să contribuim la învierea din păcate a sufletului nostru şi să simţim bucuria întâlnirii noastre cu Hristos Cel Înviat.

Rugăciunea este scăpare contra tristeţii, temelia veseliei, pricină de bucurie statornică, mama adevăratei înţelepciuni. Cine se poate ruga cu toată puterea, fie el cel mai sărac om, el totuşi va fi cel mai bogat dintre toţi; aceluia însă, căruia îi lipseşte rugăciunea, de ar şedea chiar pe scaun împărătesc, tot este cel mai sărac dintre toţi.

Duminica viitoare, Biserica Ortodoxă se va afla în Duminica a VI-a din Postul Mare – Duminica Floriilor.