Header image

Duminica a XIII-a după Cincizecime – Chemarea lui Dumnezeu implică slujire responsabilă din partea oamenilor

”Zis-a Domnul pilda aceasta: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie; a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el a plecat departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi, şi au făcut acelora tot aşa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: pe aceştia răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor. Zis-a lor Iisus: Oare n-aţi citit niciodată în Scripturi: “Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri”? De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea, îl va strivi”. (Matei 21, 33-44)

În Duminica a XIII-a după Cincizecime, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu soborul de preoți și diaconi, la Mănăstirea Ciuflea.

Serviciul divin a fost oficiat în prezența numeroșilor creștini care au pășit pragul Mănăstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace și binecuvântare cerească.

În cuvântul de învățătură, a fost explicată pericopa evanghelică a zilei – Pilda lucrătorilor viei (Matei 21, 33-44)

Clericul mănăstirii, Prot. Rodion Severin le-a vorbit credincioșilor despre calitatea de creştin care ne obligă să împlinim poruncile Evangheliei în viaţa de fiecare zi. Prin cuvântul pildei de astăzi, Hristos îl cheamă pe creştin să-şi dea roadele la timp, adică în această viaţă pământească, slujind pe Stăpânul său, conştient că „securea stă la rădăcina pomilor şi orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat şi aruncat în foc” (Luca 3, 9).

Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba unui Tedeum în care s-a cerut mijlocirea și ocrotirea Dumnezeului Ceresc.