Header image

Duminica a XVIII-a după Cincizecime – Icoana Maicii Domnului „Egumena Sf. Munte Athos”, bucurie credincioșilor!

În duminica a XVIII-a după Cincizecime, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae, Duhovnicul-administrator al Mănăstirii Sf. M. M. Teodor Tiron, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mănăstirii.

La slujbă au fost prezenţi numeroși credincioşi veniți din toate colțurile urbei, dar și din suburbii, pentru a sorbi din Cuvântul Evagheliei.

În deplină împăcare sufletească şi dragoste pentru Hristos, au fost înălțate rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile cele cereşti, mila şi îndurarea Bunului şi Dreptului Dumnezeu.

La final, a fost oficiat un Tedeum, după care toţi creştinii prezenţi s-au închinat cu evlavie la Icoana Maicii Domnului „Egumena Sf. Munte Athos” adusă recent din Sf. Munte Athos (Grecia).

Din purtarea de grijă a Maicii Domnului, spre întărirea în credinţa ortodoxă şi mângâierea poporului binecredincios, s-a confecționat în Sf. Munte al Athosului (Grecia) această icoană ferecată în argint aurit după originalul din Mănăstirea athonită Hilandar.

Toată această osteneală a unor monahi din Sf. Munte şi a obștei monahale Ciuflea, este o încercare de a atrage mila Maicii Domnului peste țărișoara noastră, spre luminarea tuturor şi risipirea norilor grei ai încercărilor acestui veac.

Nici de data aceasta credincioșii nu au rămas fără de binecuvântarea Părintelui Arhimandrit Nicolae, primind şi îndemnuri duhovnicești spre fapte bune şi de folos sufletului.