Header image

Duminica a XXII-a după Cincizecime – Soborul mai marilor Arhistrategi Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selatiil, Gudiil şi Varahiil și al tuturor cereștilor, fără de trupuri, Puteri.

Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail și Gavriil, să-i lăudăm noi toți, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu ari­pile amândurora și din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, unuia grăind: bucură-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicând: bucură-te, îngere al darului! (Condac 1)

În Duminica a XXII-a după Cincizecime, 21 noiembrie 2021, zi ce a coincis cu serbarea Soborului mai marilor Arhistrategi Mihail și Gavriil dimpreună cu toți mai marii arhistrategi ai Puterilor celor fără-de-trup: Rafail, Uriil, Selatiil, Gudiil şi Varahiil și al tuturor cereștilor, fără de trupuri, Puteri, PC Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnicul Mănăstirii Ciuflea a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron”, împreună cu soborul de slujitori ai Mănăstirii.

Sfinţii Arhangheli sunt în număr de şapte după cum urmează: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Egudiil şi Varahiil.

Cu binecuvântarea PC Părinte Arhimandrit Nicolae, au fost săvârșite două Sfinte Liturghii, una cu începe la ora 06:00 în biserica de iarnă cu hramul în cinstea ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” iar a doua în catedrala Sf. M. Mc. Teodor Tiron.

După Sfânta Liturghie a urmat un Te-deum de Slavă și Mulțumire închinat Preasfintei Treimi, Maicii Domnului și tuturor Cetelor Îngerești. De asemenea Preacuvioșia Sa a felicitat în deosebi pe dl. Mihail Mocan, președintele Asociației Obștești „Uniunea Veteranilor de război din Afganistan” și dl. Mihai Cernei, Fostul director al S.A. „Termocom” dar și pe toți creștinii ce poartă numele sau hramul casei în cinstea mai Marilor Voievozi Cerești Mihail și Gavriil.

***

Sf. Ap. Pavel ne scrie: îngerii sunt „duhuri slujitoare, trimise să slujească celor care vor primi mântuirea”.

Sfântul Dionisie Areopagitul împarte această „oaste a îngerilor” în trei triade, fiecare având câte trei cete:

„Cea mai apropiată de tronul Preasfintei Treimi este constituită din mulțimea Serafimilor numiți «cei cu ochi mulți», a Heruvimilor – «cei cu șase aripi» – și a Tronurilor celor Preasfinte.

A doua triadă în teologia Sfântului Dionisie este alcătuită de mulțimea Domniilor, a Puterilor și cea a Stăpâniilor.

Cea de-a treia triadă, care este cea mai apropiată de oameni, slujindu-le acestora, potrivit Sfintei Scripturi, este alcătuită de mulțimea Începătoriilor, de Sfinții Arhanghelii și de Sfinții Îngeri”.