Header image

Duminica a XXVII-a după Pogorârea Sfântului Duh (a vindecării femeii gârbove)

„De vreme ce ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om; pentru acesta, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție, și-Ți multumesc foarte pentru darurile cele mari ce ai făcut tuturor zidirilor Tale”.

În Duminica a XXVII-a după Cincizecime – a vindecării femeii gârbove, la sfânta mănăstire Ciuflea au răsunat dangătele clopotelor chemând creștinii la rugăciune și la un nou ospăț euharistic.

Și în această zi de Duminică, cu Ajutorul Celui de Sus, credincioşi în număr mare au trecut pragul catedralei „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de către Preacuviosul părinte arhimandrit Nicolae (Roșca) şi slujitorii sfântului lăcaş.

Corul mănăstirii Ciuflea, dirijat de presbiterea Olga Ghețiu a oferit răspunsurile la slujbă.

Pericopa evanghelică din această Duminică ne prezintă vindecarea unei femei gârbove, aflată în suferință de 18 ani. 

Preacucernicia Sa s-a adresat către enoriașii prezenți cu un cuvânt de învățătură, vorbind despre vindecarea femeii gârbove, dar și reacția pe care a provocat-o această minune. Mai-marelui sinagogii, a protestat în fața lui Iisus și a mulțimii de față, declarând că numai în cele șase zile lucrătoare ale săptămânii se pot face vindecări, nicidecum sâmbăta, încearcând să-L oblige pe Dumnezeul cerului și al pământului să țină Legea, nu s-o împlinească. Totodată părintele Serghei a menționat că „deși chinuită de această neputință, femeia gârbovă venea la sinagogă ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu şi să se roage. Să venim și noi Duminică de Duminică la Biserică, asemenea acestei femei, pentru a primi și noi vindecare, liniște și pace. Pentru a-l primi în viețile noastre și a rămâne pururea cu El.”

Slujba s-a încheiat cu un te-deum de mulțumire închinat Tatălui Ceresc pentru toate binefacerile și binecuvântările Sale. Iar, mai apoi conform tradiției toţi cei prezenţi în biserică s-au închinat la chivotele cu sfinte moaşte păstrate cu multă evlavie de obștea Mănăstirii Ciuflea.