Header image

Duminica a XXXVI-a după Cincizecime – a Vindecării orbului din Ierihon

„De vreme ce ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om; pentru acesta, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție, și-Ți multumesc foarte pentru darurile cele mari ce ai făcut tuturor zidirilor Tale”.

În Duminica a XXXVI-a după Cincizecime – a Vindecării orbului din Ierihon, la sfânta mănăstire Ciuflea au răsunat dangătele clopotelor chemând creștinii la rugăciune și la ospățul credinței.

Și în această zi de Duminică, cu Ajutorul Celui de Sus, credincioşi în număr mare au trecut pragul Catedralei „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de către Preacuviosul Arhimandrit Nicolae (Roșca)  şi slujitorii sfântului lăcaş.

Această Sfântă şi Dumnezeiască Liturghie a fost un bun prilej pentru dreptmăritorii creştini pentru a se ruga împreună cu obștea monahală pentru liniştea ţării şi bunăstarea poporului iubitor de Dumnezeu.

În deplină împăcare sufletească şi dragoste pentru Hristos, au fost înălțate și rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile cele cereşti, mila şi îndurarea de Bunului şi Dreptului Dumnezeu.

După slujbă, toţi cei prezenţi în Catedrală au primit binecuvântare părintelui Nicolae şi îndemnuri spre fapte bune şi de folos sufletului.