Header image

Duminica după Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

În prima duminică după Botezul Domnului, la sfânta mănăstire a „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” din capitală a fost oficiat serviciul divin, de către PC arhimandrit Nicolae, duhovnicul-administrator al mănăstirii, împreună cu soborul de preoți și diaconi.

În timpul Dumnezeieștii Liturghii, slujitorii și credincioșii, s-au rugat Bunului Dumnezeu pentru vremuri pașnice, împliniri duhovnicești și ferire de toată boala, neorânduirea și răutatea.

Pericopa evanghelică a acestei duminici ne prezintă începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, Lumina lumii şi a vieţii veşnice.

În cuvântul de învățătură adresat la final credincioșilor, părintele duhovnic Nicolae a evidențiat învățăturile scripturistice desprinse din pericopa evanghelică duminicală care anunță începutul lucrării de propovăduire a Mântuitorului Iisus Hristos, Care îşi începe Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu în lume, prin chemarea tuturor oamenilor la pocăinţă, o chemare la înnoirea lumii, la statornicia împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Pocăinţa, înţeleasă ca transformare a vieţii personale spre desăvârşire prin practicarea virtuţilor, este prima treaptă care ne apropie de cunoaşterea lui Dumnezeu. Păcatul întunecă mintea omului, întunecă conștiința, iar omul nu mai știe ce este bine și ce este rău. De aceea, Mântuitorul și-a început propovăduirea prin îndemnul la pocăință: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”. E necesar să ne întoarcem de la păcat la virtute, cu părere de rău și căință, având conștiința că am greșit și credința că Dumnezeu ne iartă, a relatat părintele duhovnic.

La finalul serviciului divin, a fost oficiat un te-deum de sănătate și mulțumire către Atotmilostivul Dumnezeu.