Header image

Duminica Fiului Risipitor – Dumnezeu așteaptă să ne venim în simțire asemenea fiului risipitor

Scula-mă-voi şi mă voi duce la tatăl meu, şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta (Luca 15, 18)

Duminica a doua din perioada Triodului este numită a Fiului Risipitor, după pericopa evanghelică citită la Sfânta Liturghie, și face parte din perioada premergătoare a Postului Mare. Prin conținutul și caracterul slujbei, ea ne predispune spre meditație duhovnicească și pocăință, introducându-ne încet-încet în atmosfera Postului Mare.

În această Duminică, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca) Duhovnicul-administrator al sfintei mănăstiri Ciuflea, a oficiat împreună cu soborul de preoți și diaconi, în prezența mulțimii credincioșilor Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron”.

În cuvântul de învățătură, a fost explicată pericopa evanghelică a zilei, despre întoarcerea Fiului risipitor (Lc. XV, 11-32)

Clericul mănăstirii, Prot. Rodion Severin le-a vorbit credincioșilor despre cele două tipologii umane biblice relevate în pericopa duminicală. Oamenii se împart, așa cum se înțelege și din Scriptură, în cei care fac voia lui Dumnezeu și cei păcătoși. Pe fiecare dintre noi ne iubește Dumnezeu, Care așteaptă să ne venim în simțire asemenea fiului risipitor. De aceea, El se bucură de întoarcerea păcătosului la starea cea dintâi, de fiu ascultător, lăsându-se mângâiat de dragostea părintească.

Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba unui Te Deum în care s-a cerut mijlocirea și ocrotirea Dumnezeului Ceresc.

Iubiți credincioși și frați întru Hristos, să ne întoarcem la Tatăl ceresc care ne-a zidit. Dumnezeu ne aşteaptă în pragul bisericilor. Să venim cât avem vreme, că ne aşteaptă şi ne cheamă. Şi căzând înaintea Lui, să zicem cu căinţă şi lacrimi: „Iată, am greşit la cer şi înaintea Ta. Am rătăcit pe căile păcatului. Ne-am depărtat de Tine şi de biserica Ta. Am căzut în cumplite fărădelegi. Acum ne căim, ne pare rău, ne temem de veşnica osândă care ne aşteaptă, că nu mai suntem vrednici să ne numim fiii tăi. Ci primeşte-ne înapoi ca pe cei mai de pe urmă robi ai Tăi!” Amin.