Header image

Duminica Sfântului Ioan Scărarul și slujba Pasiei

În Duminica a IV-a din Sfântul și Marele Post (a Sfântului Ioan Scărarul), enoriaşii Mănăstirii Ciuflea s-au rugat împreună cu părintele duhovnic, arhimandritul Nicolae (Roșca) în cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare oficiată de către Preacuvioșia Sa în catedrala „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” a Mănăstirii.

În predica rostită după citirea celor două fragmente scripturistice de la Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Matei, Preacuviosul părinte Nicolae, duhovnicul mănăstirii a conturat personalitatea Sfântului Ioan Scărarul şi a prezentat opera Sa de căpătâi, „Scara Raiului”, evidenţiind şi frumuseţea învăţăturilor duhovniceşti ce se desprind din cele două pericope evanghelice ce s-au citit în această duminică

Duminica a IV-a din Sfântul și Marele Post al Paștilor este unită cu pomenirea Sfântului Ioan Scărarul. Acesta a trecut la Domnul în anul 649, trăind în ultima parte a secolului al VI-lea și prima parte a secolului al VII-lea.

Sfântul Ioan Scărarul a fost un dascăl al rugăciunii, al ostenelilor, al nevoinței și al pocăinței. În cartea Sa numită Scara virtuților sau Scara Paradisului ne arată cum trebuie să ne eliberăm de patimi și să dobândim virtuțile, iar smerenia și iubirea sunt virtuțile cele mai mari pe care el le descrie în cartea Sa.

În cuvinte simple, dar cu un conținut foarte adânc, Sfântul Ioan Scărarul ne arată lupta duhovnicească din suflet, din minte și din inimă a celui care se străduiește să urce spre Dumnezeu prin împlinirea poruncilor dumnezeiești, prin curățirea de patimi. Sfântul Ioan Scărarul este numit în cântările acestei duminici el însuși „scară a virtuților”, „lauda monahilor”, „luminător și călăuzitor pe drumul mântuirii”.

Cu binecuvântarea Preacuviosului părinte arhimandrit Nicolae, începând cu ora 06:00 a fost oficiată prima Sfântă Liturghie în biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de către părintele Boris Balan, cleric al Sfintei Mănăstiri.

La final, credincioşii de toate vârstele, s-au împărtăşit cu Sfintele Taine – Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos și au participat la un Te-deum de sănătate și mulțmire lui Dumnezeu.

În seara zilei, PC arhimandrit Nicolae împreună cu clericii Sfintei Mănăstiri, a oficiat Pasia (Acatistul sfintelor Patimi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos).