Header image

Duminica Triumfului Ortodoxiei, celebrată în mănăstirea Sf. M. Mc. Teodor Tiron

În Duminica Triumfului Ortodoxiei, Preacuviosul Arhimandrit Nicolae (Roșca) a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în Catedrala mănăstirii Sf. M. Mc. Teodor Tiron, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, precum și numeroşi pelerini, care au venit să celebreze împreună acest frumos şi important eveniment duhovnicesc.

La Liturghie a fost citită Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 1, versetele de la 43 la 51 .

Tot în această zi, Duhovnicul mănăstirii a citit Canonul din Duminica Triumfului Ortodoxiei, după care, s-a adresat către adunarea binecredincioasă cu un cuvânt de felicitare și învățătură, vorbind celor prezenți despre importanța istorică, dar mai ales duhovnicească a acestei zile, în care toată suflarea Ortodoxă se roagă pentru revenirea în Biserica Dreptmăritoare a tuturor celor care s-au desprins de ea.

Totodată, este și  sărbătoarea biruinței iconodulilor asupra iconoclaştilor prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfinţită de Sinodul de la 843. Drept urmare, slujba de prăznuire pomeneşte restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul Bisericii, dar şi în viaţa particulară a creştinilor.

La final, credincioşii de toate vârstele, veniţi în număr mare la slujbă, s-au împărtăşit cu Sfintele Taine – Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos şi au ascultat cu evlavie predica rostită de Duhovnicul mănăstirii – Preacuviosul Arhimandrit Nicolae.


Galerie foto de la Slujba Privegherii (19.03.2016)