Header image

Episcopul Nicolae de Ceadîr-Lunga a oficiat în seara zilei de sâmbătă, 22 iunie, slujba privegherii la mănăstirea ”Sf. M. Mc. Teodor Tiron” Ciuflea din capitală.

Episcopul Nicolae de Ceadîr-Lunga a oficiat în seara zilei de sâmbătă, 22 iunie, slujba privegherii la mănăstirea ”Sf. M. Mc. Teodor Tiron” Ciuflea din capitală.

Între toate sărbătorile creştine de peste an, trei strălucesc în chip deosebit în calea pregătirii şi desăvârşirii noastre spirituale: Naşterea cea după trup a Domnului Hristos, Învierea Sa cea prea minunată din morţi şi Coborârea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii, numită de poporul nostru Rusaliile.

Cel ce S-a pogorât astăzi asupra Apostolilor în Ierusalim, ca să nu fim răpiţi, răniţi şi ademeniţi de amăgirea frumuseţilor celor stricăcioase ale lumii acesteia şi să cădem în meşteşugirile şi vrăjmăşiile diavolului, voitorul de rău al oamenilor. Astfel, pururea fiind întăriţi, înnoiţi şi sfinţiţi cu puterea harului celui neîmpuţinat al Duhului Sfânt, să ne învrednicim a ajunge la frumuseţea cea nepieritoare de sus, ca să ne bucurăm de lumina cea neînserată a lui Dumnezeu Cel veşnic, în prea frumosul Ierusalim ceresc, în împărăţia Sa cea veşnică. Amin.