Header image

Episcopul Nicolae de Ceadîr-Lunga a slujit în Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, la Mănăstirea Ciuflea

De sărbătoarea Rusaliilor, în Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Mănăstirea Ciuflea s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare pentru a cinsti primirea Mângâietorului și întemeierea văzută a Bisericii.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în catedrala Mănăstirii de către Preasfințitul Nicolae, episcop de Ceadîr-Lunga, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În continuarea Sfintei Liturghii a fost oficiată Vecernia plecării genunchilor, în cadrul căreia, ierarhul dimpreună cu preoții slujitori a citit în genunchi din fața Altarului, rugăciunile speciale rânduite pentru această zi de sărbătoare.

Biserica Ortodoxă cinsteşte Sfânta Treime în Duminica Cincizecimii şi a doua zi după ea, persoana Sfântului Duh  (numită şi Lunea Sfântului Duh).

Astăzi este ziua de naștere a Bisericii, momentul în care Sfinții Apostoli au fost luminați prin harul Sfântului Duh pogorât în chip de limbi de foc și au primit darul propovăduirii adevărului. Pogorârea Sfântului Duh este împlinirea descoperirii dumnezeiești.

Duhul Sfânt s-a pogorât peste Fecioara Maria şi de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria S-a născut Iisus Hristos. Duhul Sfânt este acela care atunci când se pogoară asupra pâinii şi vinului de pe Sfânta Masă a Sfântului Altar ne dăruieşte nouă Trupul şi Sângele lui Hristos Euharistic. Duhul Sfânt este trimis de Tatăl şi de Hristos în lume, iar EL ne oferă pe Hristos, şi anume ne oferă viaţa lui Hristos ca arvună a vieţii veşnice, ca înfiere şi arvuna Învierii.

La sfârșitul slujbei, toți credincioșii au primit frunze de nuc, de tei și corovatică, binecuvântate spre a le duce la casele lor, dând astfel mărturie de luminata prăznuire a întemeierii Bisericii noastre dreptmăritoare.

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!