Header image

Fapta samarineanului milostiv reprezintă lucrarea iubirii milostive a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor

În Duminica a XXIII-a după Cincizecime, Preacuviosul Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnicul și administratorul Mănăstirii Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, Ciuflea a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, dimpreună cu clerul Mănăstiri, în prezența obștei monahale și a numeroși credincioși veniți să guste din Izvorul Credinței și a Adevărului – Iisus Hristos.

Serviciul divin a fost oficiat în prezența numeroșilor creștini care au pășit pragul Mănăstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace și binecuvântare cerească.

În cuvântul de învățătură, a fost explicată pericopa evanghelică a zilei – Fapta samarineanului milostiv ce reprezintă lucrarea iubirii milostive a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor.

Această faptă bună a Samarineanului milostiv, care simbolizează pe însuşi Mântuitorului Hristos, înseamnă ridicarea naturii umane căzută în păcat și rănită de patimi. Hristos Domnul unge omenirea bolnavă de păcat cu untdelemnul Botezului – Sfântul și Marele Mir – care se dăruiește omului spre vindecare de păcat și creștere spirituală. Iar vinul turnat pe răni înseamnă vinul Sfintei Euharistii, adică Sângele Domnului, pe care omul îl primește în Sfânta Împărtășanie dimpreună cu Trupul Domnului spre vindecarea sufletului și a trupului, spre iertarea păcatelor și viață veșnică.

Îndemnul cuprins în pilda samarineanului milostiv este să arătăm iubire față de aproapele prin fapte, nu doar prin cuvinte. Pilda samarineanului milostiv nu conţine doar o istorioară frumoasă, ci ea este pentru noi toți un program, un îndemn la fapte bune, iar dacă lucrăm cu iubire și bucurie pentru mântuirea altora, lucrăm și pentru propria noastră mântuire, deoarece harul iubirii milostive a lui Hristos unește pe aproapele care ajută cu aproapele care este ajutat.

Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba unui Tedeum în care s-a cerut mijlocirea și ocrotirea Dumnezeului Ceresc.