Header image

În Duminica a XXVII-a după Cincizecime, Întâistătătorul a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la sfânta mănăstire „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, Ciuflea”

În Duminica a XXVII-a după Cincizecime, ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la sfânta mănăstire „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, Ciuflea” din Chişinău.

Alături de Înalt Prea Sfinția Sa, a împărtășit bucuria ospățului euharistic și PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat.

Slujba a început cu închinarea la icoana Maicii Domnului Hrănitoarea cu lapte, icoana Sf. Nectarie Taumaturgul cu părticele din moaște și două icoane cu chipul sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, aduse recent de la Sf. Munte Athos, Grecia, spre cinstire și binecuvântare credincioşilor.

În continuare, Vlădica Vladimir s-a rugat dimpreună cu numeroșii credincioşi prezenţi în sfântul lăcaş, pentru mila şi îndurarea Domnului, pentru turma Sa cea binecredincioasă.

După Sfânta Liturghie, ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit slujba Parastasului la 9 zile de la trecerea la cele veșnice a nou-adormitului rob a lui Dumnezeu Nicolae, tatăl Preacuviosului Arhimandrit Nicolae (Roșca) și a nou-adormitului roabei lui Dumnezeu Valentina, mama Protodiaconului Boris Balan, clericul mănăstirii Ciuflea.

La final, Mitropolitul a exprimat condoleanțe sale Preacuviosului Arhimandrit Nicolae, familiilor îndoliate și a îndemnat întreaga adunare de credincioși să înalțe rugăciuni pentru odihna și iertarea păcatelor a nou-adormiților Nicolae și Valentina.

„Nădăjduim deci că Bunul Dumnezeu, în înțelepciunea Sa necuprinsă, îi va așeza pe credincioșii săi robi adormiți în rând cu Drepții, iar pe noi ne va ajuta să păstrăm și să ducem mai departe lumina credinței mântuitoare”, a menționat Întâistătătorul.