Header image

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea Ciuflea

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și ziua odovaniei praznicului Nașterii Preasfintei Năcătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” a mănăstirii Ciuflea din capitală.

În dimineața zilei, Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat cu multă căldură și bucurie duhovnicească de către părintele duhovnic și administrator al acestei mănăstiri – Preacuviosul arhimandrit Nicolae Roșca. Ierarhului i-a coliturghisit un ales sobor de preoți din rîndul cărora a făcut parte și Preacuviosul părinte Petroniu de la Chilia „Sf. Gheorghe” din Muntele Athos.

După citirea pericopelor evanghelice rînduite pentru această Duminică, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care a reliefat sensul tipologic al evenimentelor din perioada Vechiului Testament ce au preînchipuit Taina Crucii din Noul Testament. În acest sens Vlădica a subliniat că în evanghelia din Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, de la Ioan III, 13-17, Mîntuitorul ne descoperă calea înălţării la cer. O cale pe care suie El, mai întîi, dar pe care suntem chemaţi să suim şi noi, pe urmele Lui. Această cale, această scară spre cer, este Crucea. Într-adevăr, Domnul ne descoperă că şarpele cel de aramă, care, conform poruncii lui Dumnezeu, a fost înălţat pe lemn de către Moise (Num XXI, 8-9), a fost o preînchipuire a lui Hristos şi a Crucii Sale. Precum toți cei muşcaţi de şerpi în pustie, priveau spre şarpele de aramă înălţat pe lemn şi erau izbăviţi, tot astfel şi noi, privind ţintă spre Hristos Cel răstignit, suntem mîntuiţi de otrava şarpelui celui de demult.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni