Header image

În zi de duminică, poporul binecredincios s-a reunit în rugăciune la Sfânta Mănăstire Ciuflea

În zi de duminică, poporul binecredincios s-a reunit în rugăciune la Sfânta Mănăstire Ciuflea, alături de preoții slujitori spre a mulțumi Domnului pentru nețărmuita Sa bunătate și pentru a cere și mai departe îndurările Sale.

Creștinii veniți să se roage lui Dumnezeu și sfinților Săi, au simțit din nou căldura credinței exprimată prin rugăciune și prin îndemnuri bune, trăind în același timp bucuria de a vedea reuniți în fața altarului soborul preoțesc al Mănăstirii în frunte cu Preacuviosul părinte Nicolae, Duhovnicul-administrator al complexului monahal Ciuflea.

După slujbă, Preacuviosul părinte Nicolae dimpreună cu soborul de slujitori a săvârșit un Te-Deum de mulțumire, iar mai apoi creștinii au fost miruiți și au primit binecuvântări.

Tot în această zi, diaconul Petru Graur a ajuns la a 35-a aniversare a vieții sale pământești. Cu acest prilej din numele clerului și a credincioșilor, Preacuviosul părinte Nicolae, i-a adresat părintelui diacon cele mai alese cuvinte de felicitare și urări de bine, iar corul mănăstirii i-a cântat omagiatului cântarea „Mulți ani trăiască!”

În semn de recunoștință și cu multă dragoste părintească, părintele Nicolae i-a adus în dar tânărului slujitor o litografie cu chipul Maicii Domnului „Grabnic Ajutătoare” și o prescură a Maicii Domnului.