Header image

În ziua pomenirii Sf. Ierarh Nicolae, PS Episcop Anatolie a liturghisit la Mănăstirea Ciuflea

În ziua pomenirii Sf. Ierarh Nicolae din Mira Lichiei, PS Episcop Anatolie la invitația părintelui arhimandrit Nicolae (Roșca) a liturghisit la Sfânta Mănăstire Ciuflea.

Serviciul divin a fost oficiat în prezența numeroșilor creștini care au pășit pragul mănăstirii spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace și binecuvântare cerească.

După citirea pericopei evanghelice, PS Anatolie a adresat credincioșilor prezenți la slujbă un cuvânt de învățătură.

În continuare, Vlădica Anatolie s-a rugat dimpreună cu slujitorii mănăstirii şi credincioşii prezenţi în sfântul lăcaş, pentru mila şi îndurarea Domnului pentru tot poporul cel binecredincios.

După Liturghie, Episcopul Anatolie înconjurat de soborul preoțesc a oficiat un Te-Deum de sănătate, iar mai apoi s-a adresat cu un cuvânt de felicitare către Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae, cu prilejul celebrării Sfântului Ocrotitor – Marelui Ierarh Nicolae.

De asemenea, Preasfinția Sa a apreciat în mod deosebit strădaniile Arhimandritului Nicolae, duhovnicul și administratorul acestui sfânt așezământ din inima Chișinăului, pentru buna amenajare și lucrările de restaurare desfășurate aici, dar în special pentru grija spirituală și slujirea jertfelnică întru propășirea duhovnicească a mănăstirii, care se bucură astăzi de viețuitori vrednici, care duc cu cinste tradiția Credinței Ortodoxe, fiind un exemplu pentru bunii creștini, dornici de alinare și îndrumare.

La finele slujbei, Vlădica Anatolie a mulțumit credincioșilor pentru participarea la Sfânta Liturghie, îndemnând întreaga suflare la un post sincer, aducător de roade duhovnicești, însoțit de mai multă rugăciune și milostenie, ca astfel să-l primim cu inimile curate pe Hristos cel care s-a născut din Fecioară pentru îndumnezeirea noastră.