Header image

Învierea lui Hristos sărbătorită la mănăstirea Sf.M.Mc.Teodor Tiron

„Acesta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea”

Astăzi este bucurie duhovnicească pretutindeni în lumea creștină.Astăzi Domnul și Dumnezeul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos  a luminat toate prin învierea Sa,astăzi Hristos ,viața noastră a pus temelie nouă nemaului omenesc prin învierea Sa și a încununat toate minunile preaslăvite făcute de El pe pămînt.Astăzi este ziua Învieii Domnului biruința împăcării ,surparea războiului,stricarea morțiii și înfrîngerea diavolului.Sărbătoarea Învierii Domnului a adunat de la mic la mare în incinta mănăstirii.Slujba a demarat cu aducerea Focului Haric care a fost împărțit celor ce așteptau în curtea mănăstirii,adeverind încă o dată că Hristos  a Înviat din morți.În mijlocul credincioșilor s-a aflat duhovnicul mănăstirii Arhimandritul Nicolae înconjurat de un sobor preoțesc,clericii acestui sfînt locaș.După oficierea Utreniei și a ceasurilor Pascale a urmat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.În cadrul Sfintei Liturghii au fost citite Pastoralele Sfintelor Paști semnate de Sanctitatea Sa Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei și Pastorala ÎPS Vladimir Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldove.La slujbă au fost prezenți diferiți oaspeți printre care și colaboratori ai Ministerului de interne.
După oficierea Sfintei Liturghii părintele Arhimandrit  dimpreună cu clericii Sfintei Mănăstiri au sfințit prinoasele aduse de către Creștini.

Hristos a Înviat !