Header image

La Mănăstirea Ciuflea au fost aduse Icoana și chivotul cu părticele din moaștele Sf. Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir și prin bunăvoința confraților întru credință greci, în seara zilei de astăzi, la slujba privegherii, la Sfânta Mănăstire Ciuflea au fost aduse icoana cu chipurile Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur și chivotul cu părticele din moaștele acestor mari luminători ai Ortodoxiei. Neprețuitele sfințenii au fost întâmpinate cu cinstea cuvenită de către Părintele Arhimandrit Nicolae (Roșca) dimpreună cu întreaga obște a așezământului monahal, cărora li s-au alăturat zeci de pelerini dornici de mângâiere sufletească și de mijlocirea celor trei Sfinți Ierarhi și Luminători ai Ortodoxiei. După rugăciune, Părintele Nicolae a vorbit celor prezenți despre viața și faptele binecuvântate și pline de râvnă ale Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Sf. Ioan Gură de Aur, îndemnând credincioșii să ia aminte la toate acestea și să-și ducă viața în ascultare față de Dumnezeu și rugăciune către Sfinții Săi. Icoana și chivotul cu sfintele moaște se vor afla la Mănăstirea Ciuflea pe parcursul a două săptămâni, după care vor fi duse și în celelalte Eparhii ale Mitropoliei Moldovei.