Header image

Maica lui Dumnezeu – Cea mai înaltă decât Cerurile, cinstită la la sfânta mănăstire „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, Ciuflea”

De sărbătoarea Intrarării Maicii Domnului în Biserică, clericii mănăstirii Ciuflea, dimpreună cu obștea monahală și creștinii veniți să o slăvească în rugăciune pe Maica lui Dumnezeu – Cea mai înaltă decât Cerurile, Stăpâna îmbrăcată în lumină.

În condacul acestui mare praznic de astăzi, al Intrării în Biserică a Preacuratei Fecioare Maria, Sfânta noastră Biserică o numeşte pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu sfinţită vistierie a Slavei lui Dumnezeu.

Sfânta Biserică o numeşte astfel pe Maica lui Dumnezeu, pentru a ne arăta întreaga măreţie a slavei Ei cereşti, exprimată prin îndrăzneala Sa plină de Har, cu care Dumnezeu a dăruit-o într-o măsură mult mai mare decât a făcut-o cu toţi îngerii şi sfinţii.

Ziua de astăzi a fost una deosebită pentru Prot. Vadim Iarovoi, clericul Sfintei Mănăstiri Ciuflea, care în această zi a împlinit vârsta pământească a Mântuitorului Hristos – 33  de ani, confrații slujitori urându-i părintelui Vadim ani mulți de viață și slujire la Altarul Domnului și aceiași râvnă și dragoste față de cele sfinte.

După oficierea slujbei praznicale, soborul preoțesc a săvârșit un Parastas pentru nou adormiții robi ai lui Dumnezeu Nicolae și Valentina.

La final, părintele Rodion a adus la cunoștință creștinilor prezenți că în ziua de Duminică, 6 decembrie, la sfânta mănăstire „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, Ciuflea” este așteptat Înalt Prea Sfinția Sa Mitropolitul Vladimir, spre a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și un Parastas la 9 zile de la trecerea la cele veșnice a nou-adormitului rob a lui Dumnezeu Nicolae, tatăl Preacuviosului Arhimandrit Nicolae (Roșca).