Header image

Mihail Cernei, unul din ctitorii Mănăstirii Ciuflea a trecut la Domnul

Mihail Cernei unul din ctitorii Sfintei Mănăstiri Ciuflea din Capitală a trecut la Domnul duminică, 23 aprilie 2023, în Chișinău, la vârsta de 67 ani.  

În după amiaza zilei de marți, 25 aprilie, trupul neînsuflețit al robului lui Dumnezeu, nou-adormitului Mihail va fi depus în catedrala istorică a Mănăstirii Ciuflea.

Sfânta Liturghie și Slujba Prohodului nou-adormitului Mihail vor fi oficiate mâine, miercuri 26 aprilie, începând cu ora 09.00.

Dumnezeu să îl odihnească în locașurile drepților!

***

Mihail Ion Cernei – repere biografice

Născut la 09 mai 1955 în Republica Moldova, Raionul Ocnița satul Clocușna;

Energetician, Ex-director general ,,Rețelele Electrice Chișinău,, SA, Ex-director general ,,CET-2 ,, SA, Ex-director general ,,MOLDELECTROMONTAJ,, SA, Ex director general ,,TERMOCOM,,S.A., Doctor în științe tehnice, Doctor în științe economice, conferențiar universitar la departmentul administrarea afacerilor, Universitatea de stat din Republica Moldova; Unul din ctitorii de seamă a Sfintei Mănăstiri Ciuflea din muncipiul Chișinău.

Dl Mihail Cernei după absolvirea Universității Tehnice din Republica Moldova în anul 1978 și-a început activitatea în sistemul energetic al Republicii Moldova în calitate de maistru la întreprinderea Rețelele Electrice Chișinău.

Evoluția acestuia la întreprinderea Rețelele Electrice Chișinău a fost una de succes datorită faptului că a dat dovadă de sârguință și profesionalism, astfel în cît Dnul Mihail Cernei la întreprinderea respectivă a ocupat așa funcții ca șef de sector, adjunct a inginerului șef, inginer șef și într-un final funcția de director general.

În perioada aflării acestuia la întreprinderea Rețelele Electrice Chișinău, întreprinderea sa dezvoltat continuu astfel în cît datorită indicilor performanți obținuți, Rețelele Electrice Chișinău au intrat în vizorul potențialilor investitori străini, care deja în anul 2000 au început investiții în sistemul energetic al Republicii Moldova.

Performanțele obținute sunt datorate faptului că Dnul Mihail Cernei a atras o deosebită atenție pregătirii cadrelor care activau la întreprindere, pregătire care se realiza în comun cu Universitatea Tehnică din Republica Moldova și Universitatea de Stat din Republica Moldova, astfel în cît pentru activitatea sa de succes în perioada aflării acestuia în calitate de angajat al Rețelelor Electrice Chișinău în anul 2000 Mihail Cernei a fost decorat cu ordinul „Gloria Muncii”.

Începând cu anul 2001 D nul Mihail Cernei și-a început activitatea sa în domeniul energetic din Republica Moldova la ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2 ,,S.A. din municipiul Chișinău în funcție de Director general. După preluarea conducerii întreprinderii ,,CET-2,, SA, aceasta la fel a avut o perioadă de ascensiune, o mare atenție fiind acordată îmbunătățirii locurilor de muncă, modernizării întreprinderii ceea ce a avut ca efect creșterea indicilor de performanță.

În același interval de timp datorită practicii bogate acumulate în activitatea sa în domeniul energetic al Republicii Moldova Dnul Mihail Cernei sa manifestat și prin participarea acestuia la pregătirea noilor cadre la instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova.

Totodată remarcăm că acesta a obținut de două ori titlul de doctor în științe, în primul caz Dnul Mihail Cernei a obținut titlul de doctor în științe economice în anul – 2000, iar în al doilea caz titlul de doctor în științe tehnice în anul-2001, activând concomitent în calitate de cadru didactic (prin cumul) la Școlile superioare din Republica Moldova, ocupând în perioada anilor 2008-2010 și funcția de Decan a Facultății de Economie la Universitatea de Stat din R.M.

Revenind la activitatea practică în sectorul energetic al Republicii Moldova a Dlui Mihail Cernei, menționăm că acesta începând cu anul 2003 a activat în calitate de Director general la societatea comercială ,,MOLDELECTROMONTAJ,, Societate pe Acțiuni, a cărei rol în sistemul energetic era de a construi și renova rețelele electrice pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul exercitării funcției de director general la ,,MOLDELECTROMONTAJ,, SA, acesta sa remarcat prin organizarea activității întreprinderii la un așa nivel încât întreprinderea în scurt timp a devenit una din cele mai importante întreprinderi care asigurau necesitățile din sectorul energetic în direcția reconstrucției și renovării lor.

În anul 2010 Dnul Mihail Cernei a fost numit în funcția de Director general la ,,TERMOCOM, SA în procedura planului. Meritele deosebite ale acestuia sunt manifestate prin îmbunătățirea situației financiare a întreprinderii care deja în scurt timp a început să obțină profit în rezultatul activității întreprinderii, la fel a crescut calitatea serviciilor prestate consumatorilor, au fost micșorate datoriile față de creditori, au fost micșorate pierderile datorită investițiilor din contul veniturilor obținute.

Pe final necesită a fi menționat faptul că Dnul Mihail Cernei, în urma eforturilor depuse în funcțiile exercitate pe parcursul anilor a contribuit în cel mai direct mod la funcționarea și dezvoltarea sistemului energetic al Republicii Moldova.

 

Mihail Ion Cernei (9.05.1955- 23.04.2023)