Header image

Naşterea Domnului serbată la Mănăstirea Ciuflea

În ziua acestei mari sărbători, Sfânta Liturghie la Catedrala mănăstirii a fost săvârșită de Preacuviosul Părinte Nicolae (Roșca), Duhovnicul-administrator al sfintei mănăstiri Ciuflea.

Alături de care s-au rugat obștea monahală, soborul de preoţi şi diaconi și binecredincioșii creștini veniți să celebreze Nașterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos – „Paștele de iarnă”.

La această mare sărbătoare, Biserica a rânduit să se citească Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, cap. 2, vs. 1-12.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Evangheliei, Arhimadritul Nicolae a spus că „Dumnezeu Se face om pentru ca pe om să-l ridice la viaţa şi slava veşnică cerească.

„Naşterea Domnului arată libertatea Domnului Dumnezeu de a Se face om, libertatea Creatorului de a deveni şi creatură, libertatea Făcătorului cerului şi pământului de a deveni făptură între cer şi pământ. Această smerenie a lui Dumnezeu care devine om are însă un rost. Dumnezeu Se face om pentru ca pe om să-l ridice la viaţa şi slava veşnică cerească. El coboară pe pământ, chiar în interiorul pământului, în peşteră, ca să ridice pe pământeni la viaţa cerească veşnică. Deci, coborârea Lui este începutul înălţării noastre. El Se face muritor ca pe oamenii muritori din cauza păcatului să-i facă nemuritori. Rostul înomenirii Lui este îndumnezeirea noastră prin har. Hristos Domnul cel veşnic, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, coboară în lume nu doar pentru a ne dărui iertare de păcate, ci şi pentru a ne înfia, a ne dărui calitatea de fii ai lui Dumnezeu înfiaţi în Fiul Său cel veşnic Care S-a făcut om prin iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor”, a explicat Părintele Arhimandrit Nicolae.

Părintele Nicolae a mai accentuat faptul că Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos ne arată că suntem cu toţii chemaţi să sfinţim viaţa noastră prin rugăciune şi prin toate activităţile noastre pe care le facem cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

La finalul slujbei, cei mici au vestit bucuria Nașterii Domnului pentru părinții slujitori și pentru toți credincioșii.