Header image

Pomenirea liturgică a Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

„Pe apărătorii și luminătorii Bisericii creștinești, pe învățătorii cei mari și înfrânătorii zâzaniilor diavolești, pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiți ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor și întocmai cu apostolii, și ai lumii învățători, pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte; pe Grigorie, cel cu dulce glas; și pe Ioan, luminătorul a toată lumea, să-i lăudăm credincioșii din toată inima și să le cântăm: Bucură-te, treime de arhierei mult-lăudată!”

Credincioşii ortodocşi îi sărbătoresc la 12 februarie pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Sfinţii Trei Ierarhi au trăit în secolul al IV-lea şi sunt consemnaţi în istoria Bisericii ca ocrotitori ai învăţământului teologic şi apărători ai dreptei credinţe cu privire la dogma Sfintei Treimi.

În această mare zi de sărbătoare, la catedrala mănăstirii „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” Ciuflea, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către un sobor de slujitori, în frunte cu PC arhimandrit Nicolae (Roșca), duhovnicul-administrator al Sfintei Mănăstiri Ciuflea.

În cuvântul său de învăţătură, părintele Nicolae a vorbit despre viaţa şi activitatea celor trei mari sfinţi pe care Biserica îi cinsteşte în această zi, Vasile Cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, evidenţiind şi minunea prin care s-a statornicit ca sfinţii să fie cinstiţi împreună în această zi.

Duhovnicul Mănăstirii Ciuflea a îndemnat credincioșii să urmeze exemplul de viaţă al celor trei ierarhi prin cinstire cu multă evlavie datorită faptului că sunt „învăţători de bază ai Ortodoxiei”.

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, la Sfânta Mănăstire Ciuflea se păstrează cu sfințenie icoana Sfinților Trei Ierarhi, dar și un chivot cu părticele din moaștele acestor mari luminători ai Ortodoxiei.

Neprețuitele sfințenii au fost aduse în țărișoara noastră în noiembrie 2014 din Grecia, cu purtarea de grijă a arhimandritului Nicolae (Roșca).

Aceste sfințenii sunt o mare binecuvântare pentru obștea și enoriașii așezământului monahal, cărora zilnic li se alătură zeci de pelerini dornici de mângâiere sufletească și de mijlocirea celor trei Sfinți Ierarhi și Luminători ai Ortodoxiei.