Header image

Pomenirea Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

Credincioşii ortodocşi îi sărbătoresc la 30 ianuarie / 12 februarie pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Sfinţii Trei Ierarhi au trăit în secolul al IV-lea şi sunt consemnaţi în istoria Bisericii ca ocrotitori ai învăţământului teologic şi apărători ai dreptei credinţe cu privire la dogma Sfintei Treimi.

În această mare zi de sărbătoare, la Catedrala mănăstirii „Sf. Mare Mucenic Teodor Titon, Ciuflea”, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Protoiereul Rodion Severin și slujitorii Sf. Altar.

În cuvântul său de învăţătură rostit după citirea Pericopei Evanghelice, părintele Rodion a vorbit despre viaţa şi activitatea celor trei mari sfinţi pe care Biserica îi cinsteşte în această zi, Vasile Cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, evidenţiind şi minunea prin care s-a statornicit ca sfinţii să fie cinstiţi împreună în această zi.

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, la Sfânta Mănăstire Ciuflea se păstrează cu sfințenie icoana cu chipurile Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur și chivotul cu părticele din moaștele acestor mari luminători ai Ortodoxiei.

Neprețuitele sfințenii au fost aduse în țărișoara noastră în noiembrie 2014 din Grecia, cu purtarea de grijă a Arhimandritului Nicolae (Roșca), Duhovnicul-administrator al sfintei mănăstiri Ciuflea.

Aceste sfințenii sunt o mare binecuvântare pentru obștea și enoriașii așezământului monahal, cărora zilnic li se alătură zeci de pelerini dornici de mângâiere sufletească și de mijlocirea celor trei Sfinți Ierarhi și Luminători ai Ortodoxiei.