Header image

Prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichii, făcătorul de minuni

„Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

În ziua pomenirii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Preacuviosul părinte arhimandrit Nicolae (Roșca) a oficiat Sfânta Liturghie în catedrala Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron”, Ciuflea.

Sărbătoarea a început cu Slujba Privegherii, în ajunul sărbătorii săvârșită de către arhimandritul Nicolae.

A doua zi, la Sfânta liturghie, duhovnicului mănăstirii i-au coliturghisit preoții și diaconii în prezența obștei monahale și a numeroșilor creștini ce au pășit pragul mănăstirii spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace și binecuvântare cerească.

După citirea pericopei evanghelice a urmat un cuvânt de învățătură, adresat credincioșilor prezenți la slujbă.

„Sfântul Ierarh Nicolae este un model de milostenie și smerenie: A fost foarte iubit de credincioși pentru că a fost un om foarte blând, smerit și bun la suflet. A ajutat o mulțime de săraci și el a făcut minuni chiar în timpul vieții sale. A fost apărător al credinței, dar și făcător de minuni ajutând pe cei nevoiași, pe cei aflați în primejdii. Sfântul Ierarh Nicolae este un ocrotitor al copiilor săraci, este un milostiv ajutător al orfanilor, al văduvelor, al oamenilor aflați în primejdii, aflați în dificultate”, a subliniat Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae, în cuvântul său predicatorial.

După Liturghie, arhimandritul Nicolae împreună cu soborul preoțesc a oficiat un te-deum de sănătate, iar mai apoi din numele clericilor, a obștei monahale și a credincioșilor prot. mitr. Rodion Severin a adresat un cuvânt de felicitare către Preacuviosul părinte arhimandrit Nicolae, cu prilejul celebrării Sfântului Ocrotitor – Marelui Ierarh Nicolae.

Către finalul slujbei, părintele duhovnic Nicolae a mulțumit tuturor pentru felicitările alese, dar mai ales pentru participarea la Sfânta Liturghie, îndemnând întreaga suflare la un post sincer, aducător de roade duhovnicești, însoțit de mai multă rugăciune și milostenie ca astfel să-l primim cu inimile curate pe Hristos cel care s-a născut din Fecioară pentru îndumnezeirea noastră.

Miercuri. 20 decembrie, părintele Nicolae va oficia Sfânta Liturghie începând cu ora 08:30 la schitul Mănăstirii Ciuflea de la Holercani, care își va sărbători ocrotitorul ceresc, pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichii, făcătorul de minuni.