Header image

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnicul Sfintei Mănăstiri Ciuflea, la șase ani de viață monahală

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

Cu voia lui Dumnezeu, ați ajuns la cea de a șasea aniversare a vieții trăită în cinul monahal. În urmă cu șase ani ați ales să Vă  închinați în totalitate slujirii lui Hristos.

Sfântul Varsanufie de la Optina spunea: „Piatra de căpătâi a vieţii călugăreşti este smerenia”, or anume această virtute ați luat-o de căpătâi, atunci când ați ales călugăria.

În calitate de Duhovnic și administrator al Mănăstirii Ciuflea, duceți o amplă activitate misionară, spre propășirea credinței și spre călăuzirea și îndreptarea credincioșilor.

Preacuvioșia Voastră, Cu toții ne dăm bine seama că toate ascultările pe care cu cinste le îndepliniți sunt deosebit de solicitante și chiar dificile, însă suntem ferm convinși că Dumnezeu, în nemărginita Sa înțelepciune, Vă va învrednici și în continuare de îndurarea și ajutorul Său, pentru a Vă îndeplini misiunea în mod exemplar.

Astăzi, la popas aniversar ne rugăm pentru sănătatea Preacuvioșiei Voastre și dea Domnul ca acești cinci ani de viață monahală să nu fie decât începutul unei îndelungate și înfloritoare trăiri monahale.

Cu alese gânduri și deosebită prețuire,

Obștea Sfintei Mănăstiri Ciuflea, dimpreună cu soborul preoțesc