Header image

Preasfințitul Nicolae, episcop de Ceadîr-Lunga a slujit în Lunea Sfântului Duh la mănăstirea ”Sf. M. Mc. Teodor Tiron” Ciuflea

Zidirea şi rezidirea lumii au fost făcute prin lucrarea comună a Dumnezeului Celui în Treime slăvit: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

În Lunea Sfântului Duh, 24 iunie 2024, Preasfințitul Nicolae, episcop de Ceadîr-Lunga a slujit Dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea ”Sf. M. Mc. Teodor Tiron” Ciuflea din capitală.

Omul care nu Îl are în el pe Duhul Sfânt, nu aparţine lui Hristos, chiar dacă acel om s-a botezat cândva, harul de la Botez este nelucrător, iar el este un membru mort al Bisericii. Despre aceasta ne scrie Apostolul Pavel: „…dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui” (Romani, 8, 9).

Scopul Întrupării Fiului lui Dumnezeu Cuvântul a fost ca oamenii să ia Duh Sfânt şi să se facă mădulare ale Trupului lui Hristos. Tocmai de aceea, sfârşitul vieţii duhovniceşti este împărtăşirea cu Duhul Sfânt, prin care ne facem mădulare vii ale Bisericii.

De aceea să ne rugăm părinţilor, fraţilor şi surorilor, să ne rugăm pentru a primi Duh Sfânt – Duhul Care a plinit toate şi Care a plinit şi Biserica şi care este Viu în Ea, deoarece Duhul este izvorul adevărului. Noi cândva am primit acest Duh, când am fost botezaţi şi miruiţi cu Sfântul Mir, dar noi Îl pierdem – prin păcate, prin viaţa nepăsătoare… Să ne rugăm ca să vină şi peste noi de viaţă Făcătorul Duh şi să ne străduim să aducem acele roade ale Duhului, care sunt descrise de Apostolul Pavel: pacea, bucuria, blândeţea, îndelunga răbdare, şi alte roade, cununa cărora este – dragostea curată şi plină de jertfă. Iar dacă ne rugăm ca Domnul să ne trimită Duhul Sfânt peste noi, să nu uităm să ne ostenim, să priveghem, ca nu cumva în zadar să fie pogorârea Sfântului Duh peste noi…