Header image

„Probleme actuale ale securităţii naţionale” – Masă rotundă cu participarea membrilor cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, marți 1 iunie 2021, în Sala Sinodală a Reședinței Mitropolitane a avut loc prezentarea istoricului, actualitatea și activitatea Bisericii Ortodoxe din Moldova pentru membrii cursului post universitar de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale, cu genericul „Probleme actuale ale securității naționale”.

Implicați în discuție au fost Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretarul Mitropoliei Moldovei și PC Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnic al Mănăstirii Ciuflea și Președinte al Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în MAI, care au abordat tematici ce contribuie la dezvoltarea valorilor social  – morale și valoarea Bisericii ca factor de stabilitate și garant social.

Cursul post universitar de securitate și apărare națională este organizat şi desfăşurat de către Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, susţinuţi de parteneri interni şi externi şi se află la cea de a VII-a ediţie.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media