Header image

PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Ciuflea

Lumea întreagă este o mărturie elocventă despre puterea şi mărirea lui Dumnezeu. Contemplând frumuseţile naturii, admirând ordinea şi armonia din univers, Îl putem înţelege pe „Domnul Cel tare şi puternic” (Ps. 23, 8).

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, în Duminica a VI-a după Cincizecime, la Catedrala cu hramul Sf. M. Mc. Teodor Tiron din cadrul complexului-monahal Ciuflea, PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Serviciul divin a fost oficiat în prezența numeroșilor creștini care au pășit pragul Mănăstirii spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace și binecuvântare cerească.

După citirea pericopei evanghelice, PS Anatolie a adresat credincioșilor prezenți la slujbă un cuvânt de învățătură:

„Când puterea lui Dumnezeu lucrează în noi, avem pace în primejdii, suntem supuşi în necazuri şi răbdători în suferinţe, îndurând cu blândeţe dispreţul sau contrazicerea.

Într-adevăr, Dumnezeu dă o putere neaşteptată credincioşilor Săi, atunci când ei trec prin încercări deosebite, aşa încât să nu ne mai recunoaştem sărmana noastră fire. Cei slabi şi fricoşi ajung tari şi curajoşi, cei neînvăţaţi primesc înţelepciune, cei muţi primesc cuvânt cu putere multă de la Fiul lui Dumnezeu, Care stă de-a dreapta Tatălui cu putere infinită şi poate să-i ajute pe cei ispitiţi sau încercaţi (cf. Evr. 2, 18).

Oricare ar fi dificultatea, Dumnezeu poate să ne dea putere să facem faţă greutăţilor vieţii, precum ne asigură psalmistul David când zice: „Domnul va da tărie poporului Său” (Ps. 28, 11). Amin”.

În continuare, Vlădica Anatolie s-a rugat dimpreună cu slujitorii mănăstirii şi credincioşii prezenţi în sfântul lăcaş, pentru mila şi îndurarea Domnului pentru tot poporul cel binecredincios.

La finele slujbei, Episcopul de Cahul și Comrat a mulțumit credincioșilor pentru participarea la Sfânta Liturghie, îndemnând întreaga suflare la o viață cucernică în dragoste față de aproapele și de cei mai necăjiți ca noi.