Header image

Rostul postului și a slujbelor sale – „trecerea“ de la „omul cel vechi“ la „omul cel nou“

În cea de-a patra zi a Postului Mare, la sfânta mănăstirea Ciuflea s-a citit a patra stare din Canonul cel Mare, în cadrul Slujbei Pavecerniței cele Mari.

În seara zilei de joi, Preacuviosul Arhimandrit Nicolae (Roșca) a oficiat Pavecernița cu citirea Canonului cel Mare al Cuviosului Andrei Criteanul, dimpreună cu slujitorii Catedralei mănăstirești.

Din prima zi a Postului Paştilor, cântarea Canonului celui Mare îi oferă credinciosului „cheia“ înţelegerii asprei călătorii pe care o are de parcurs până la Învierea Domnului: pocăinţa, înnoirea vieţii, întoarcerea la Dumnezeu. Creaţie a Sfântului Andrei, arhiepiscopul Cretei, Canonul depăşeşte prin mărime orice alt canon imnografic.

În acelaşi timp, prin adâncimea ideilor pe care le cuprinde, îl cheamă pe credincios să-şi altoiască viaţa duhovnicească pe drumul lui Hristos, spre Golgota şi spre Înviere, drum pe care se sintetizează destinul umanităţii.

Și de data aceasta la final, Arhimandritul Nicolae a transmis credincioşilor un îndemn duhovnicesc de schimbare a vieții lăuntrice: „Ar trebui să ne dăm seama că acum, în prima săptămână a Postului, Biserica ne oferă o atmosferă diferită de ceea ce trăim de obicei. Venind din agitaţia vieţii noastre de zi cu zi şi intrând la o slujbă a Pavecerniţei Mari, unită cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul, descoperim o atmosferă liniştită, o cântare domoală, cu lumină puţină, cu „Doamne miluieşte“, repetat parcă la nesfârşit, cu rugăciuni, cum este cea a Sfântului Efrem Sirul, pe care nu le poţi asculta indiferent. Este, dintr-o dată, altceva. De fapt, acesta este rostul postului şi al slujbelor sale: să ne ajute să devenim altceva, să devenim fiinţe pascale, adică să „trecem“ de la „omul cel vechi“ la „omul cel nou“. Şi dacă această atmosferă ne plictiseşte, nu este vina Bisericii. Ea este, de fapt, chip al împărăţiei lui Dumnezeu, în care lauda Lui este veşnică. Iar slujbele nu fac altceva decât să ne facă să pregustăm din frumuseţea Împărăţiei şi să ne obişnuim cu ea”, a a spus Duhovnicul mănăstirii Ciuflea.