Header image

Să ne rugăm cu toții pentru o bună înțelegere în țara noastră !

„Cel mai mărunt gând ce nu este întemeiat pe iubire nimiceşte pacea.” (Starețul Tadei de la Vitovnița)

În Duminica după Botezul Domnului, credincioși în număr mare și-au îndreptat ca de fiecre dată pasul la sfânta mănăstire a Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron din Capitală.

În cuvântul de învățătură, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), s-a adresat creștinilor cu următorul îndemn:

„Iubiți frați și surori, în aceste vremuri tulburi și de decădere morală numai rugaciunea mai poate fi leacul tămăduitor a patimilor care bântuie societatea. Slava deșartă, orgoliul, ura, invidia, pizma, curvia, iubirea de arginți… ca un cancer mânâncă societatea și nimeni nu mai poate opri valul secularizării și a dezmățului, decât numai Biserica lui Hristos.

Or, trecând prigoană peste prigoană, Biserica noastră Ortodoxă a devenit tot mai puternică, chiar dacă de multe ori, noi, mădularele Bisericii am dat dovadă de multe slăbiciuni.

Sf. Ioan Gură de Aur spunea: „Dacă tu vrei să te asemeni Apostolilor, nimic nu te opreşte. Nu ai nevoie de darul minunilor. Dacă ai nimicit păcatul din tine, dacă ai sfărâmat puterea satanei, ai călcat pe capul lui, ai slăbit puterea lui, i-ai împrăştiat oastea, atunci ai săvârşit cea mai mare minune”.

Așadar, frați creștini vă îndemn să dăm dovadă de înțelepciune și să ne rugăm cu toții pentru o bună înțelegere în țara noastră și să ne ferească Dumnezeu de tulburări!”

În timpul Dumnezeieștii Liturghii, slujitorii și credincioșii, s-au rugat Bunului Dumnezeu pentru vremuri pașnice, împliniri duhovnicești și ferire de toată neorânduirea și răutatea.

La finalul serviciului divin, Părintele Nicolae dimpreună cu slujitorii mănăstirii, au oficiat un Te-Deum de sănătate și mulțumire către Atotmilostivul Dumnezeu.